Informacje o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością

Informujemy, że obsługa osób z niepełnosprawnością (Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych) odbywa się w nowej placówce Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37a.


Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego oraz refundację składek na ubezpieczenie społeczne (obsługą zajmuje się bezpośrednio Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
www.pfron.org.pl/portal/pl/

Broszura informacyjna dla pracodawców

Aktualizacja: 11 styczeń 2019 r.