Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, które następuje w wyniku umowy zawartej z Prezydentem m.st. Warszawy i ma na celu wsparcie pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne.

Uczestnikami prac interwencyjnych mogą być wszystkie osoby bezrobotne.

Prace interwencyjne mogą trwać:

  • 6 miesięcy – obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 4 miesiące.
  • 24 miesiące - obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 7 miesięcy (dla osób bezrobotnych po 50 roku życia).

Wysokość comiesięcznej refundacji wynosi 600 zł plus składki społeczne po stronie pracodawcy od refundowanego wynagrodzenia (razem ok. 705 zł)

* wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. wynosi 2250 zł brutto.

Prace interwencyjne są dla przedsiębiorców pomocą de minimis.

Do pobrania

Aktualizacja: 09 styczeń 2019 r.