Poradnictwo zawodowe

logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

Poradnictwo zawodowe to w szczególności kompleksowa pomoc w prowadzeniu procesu rekrutacyjnego oraz profesjonalnym doborze pracowników na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji i kwalifikacji.

Korzyści:

Doradcy zawodowi w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy pomogą w doborze najlepszych kandydatów do pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowisko, m.in. z wykorzystaniem testów, jak również pomogą w kształtowaniu ścieżek kariery oraz rozwoju zawodowym pracodawców i ich pracowników przez udzielanie im porad zawodowych.
Ponadto zaoszczędzisz czas i pieniądze. Pamiętaj, że nasze usługi są bezpłatne.

Poradnictwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy pomaga w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta, a także potrzeby rynku pracy. Poradnictwo zawodowe realizowane jest przez wyspecjalizowaną komórkę Urzędu Pracy m.st. Warszawy jaką jest Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Doradcy zawodowi w urzędzie pracy świadczą następujące usługi:

  • udzielają informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;
  • udzielają porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w oparciu m. in. o wyniki badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
  • kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;
  • prowadzą grupowe porady umożliwiające dokonanie samooceny oraz rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej.

Z usługi poradnictwa mogą korzystać również pracodawcy zainteresowani pomocą w doborze kandydatów do pracy lub uzyskaniem porady z zakresu wsparcia rozwoju zawodowego swoich pracowników.

więcej informacji

www.psz.praca.gov.pl

www.doradca.praca.gov.pl

www.mz.praca.gov.pl

www.ris.praca.gov.pl

Aktualizacja: 16 grudzień 2015 r.