Pośrednictwo pracy krajowe

 logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

Pośrednictwo pracy - to podstawowa usługa Urzędu skierowana bezpośrednio do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Pośrednik pracy wspiera osoby poszukujące zatrudnienia przedstawiając im oferty pracy będące w dyspozycji urzędu, dobierając je pod kątem posiadanych przez kandydata kwalifikacji. Udziela również informacji o aktualnej oraz przewidywalnej sytuacji na rynku pracy, co pozwala kandydatom zaplanować ścieżkę kariery, oraz o prawach i obowiązkach, które wpływają na jej realizację.

Szczegółowe informacje na temat ofert pracy (w tym ofert w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz przygotowania zawodowego dorosłych) pozostających w dyspozycji Urzędu można uzyskać na stronie internetowej www.up.warszawa.pl oraz u pośredników pracy obsługujących osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy m.st Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b oraz jego placówce przy ul. Ciołka 10a.

Aktualizacja: 17 czerwiec 2015 r.