Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe  - każda zainteresowana osoba może skorzystać z usług doradcy zawodowego pracującego w urzędzie pracy, który może pomóc m.in. w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego. Doradca uwzględnia tym możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta, a także potrzeby rynku pracy.

Doradcy zawodowi w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy świadczą następujące usługi:

  • udzielają informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;
  • udzielają porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w oparciu m. in. o wyniki badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
  • kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;
  • prowadzą grupowe porady umożliwiające dokonanie samooceny oraz rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej.

Informacje:
ul. Grochowska 171b, pokoje: 114, 115, 116,
ul. Ciołka 10a, pokój 207, 210, 211.

Aktualizacja: 18 czerwiec 2015 r.