ddd


Dziękujemy wszystkim Uczestnikom:
Współorganizatorom, Pracodawcom, Organizacjom, Instytucjom i Odwiedzającym serdecznie dziękujemy za udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości 2023

To Wasza obecność i zaangażowanie w Wydarzenie uczyniły je tak wyjątkowym.

WYSTAWCY
OFERTY PRACY
PREZENTACJE EKSPERTÓW
UCZESTNICY


Organizatorzy

Miasto Stołeczne Warszawa, UNHCR, IOM, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Uniwersytet Warszawski.

Urząd m.st. Warszawy
UNHCR
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Uniwersytet Warszawski - Biuro Karier