Z życia Urzędu - 2012r.

SZLACHETNA PACZKA OD URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY

zapakowane paczki ozdobione rysunkami dzieci W tym roku po raz kolejny pracownicy Urzędu Pracy m.st. Warszawy zaangażowali się w ogólnopolską akcję świątecznej pomocy „Szlachetna Paczka” i dołączyli do szerokiego grona darczyńców. Udało nam się zakupić dla wybranej rodziny wszystkie potrzebne rzeczy. Zapakowane paczki zostały dodatkowo ozdobione rysunkami dzieci naszych pracowników i dostarczone do wolontariuszy, którzy przekazali nasze prezenty wybranej rodzinie. Moment wręczenia prezentów był dla obdarowanych bardzo wzruszający i radosny.
Cieszymy się, że moglibyśmy włączyć się w tak ważne społecznie przedsięwzięcie i pomóc osobom potrzebującym. Coroczny udział w akcji „Szlachetna Paczka” jest dla pracowników Urzędu wielkim zaszczytem i przyjemnością.
Podziękowania


Doświadczenia, oczekiwania, relacje, czyli spotkanie z osobami w wieku 50+.

logo projektu 50+ W dniu 10 grudnia 2012r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu, w tym doradców zawodowych z grupą osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, uczestniczących w projekcie aktywizacji zawodowej „50+ wraca do pracy”.
Celem projektu jest powrót do aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Zakłada on następujące formy wsparcia: stałą współpracę z doradcą zawodowym, w tym dedykowany każdemu uczestnikowi Indywidualny Plan Działania, zajęcia aktywizacyjne w klubie pracy, jak również staże u pracodawców. Planuje się, że w wyniku kompleksowego wsparcia 30% uczestników podejmie pracę.
Podczas spotkania nasi beneficjenci mogli opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z uczestnictwem w projekcie, a także skonfrontować swoje oczekiwania z możliwościami aktywizacji zawodowej jakie proponują publiczne służby zatrudnienia. Każda z osób uczestniczących w projekcie mogła omówić z doradcą zawodowym, bariery z jakimi spotkała się podczas poszukiwania ofert pracy i wspólnie poszukać rozwiązania, a także znaleźć wsparcie i zwiększyć motywację do dalszego działania.
Spotkanie było przykładem profesjonalnego budowania dobrych relacji między beneficjentami projektu a jego realizatorami. Takie bezpośrednie spotkania mają na celu wypracowanie najskuteczniejszych metod wspólnej pracy w procesie powrotu na rynek pracy naszych Klientów i co niezwykle ważne pozwalają na wymianę spostrzeżeń i omówienie powstających w trakcie procesu aktywizacyjnego wątpliwości. Ważną częścią każdego projektu jest zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy osobami w nim uczestniczącymi a Urzędem. Duże znaczenie w powodzeniu przedsięwzięć mających na celu przywrócenie do aktywności zawodowej osób bezrobotnych ma stworzenie dobrej atmosfery współpracy i wzajemnego szacunku, indywidualnie adresowanej troski i wspólnego decydowania o wyborze jak najlepszych metod pracy.
Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od października 2012r. do kwietnia 2013r.


Wizyta przedstawicieli administracji gruzińskiej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy

spotkanie przedstawicieliW dniu 29 listopada 2012 r. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli administracji gruzińskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W skład delegacji gruzińskiej weszli przedstawiciele Wydziału Gospodarki Regionalnej Ministerstwa Finansów i Gospodarki Autonomicznej Republiki Adżarii, Agencji Zatrudnienia Autonomicznej Republiki Adżarii, Filii Agencji Zatrudnienia Autonomicznej Republiki Adżarii w Batumi, Agencji Zatrudnienia Autonomicznej Republiki Adżarii, Szkoły Zawodowej w Kobuleti.
Podczas spotkania Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej i Kierownik Działu Rynku Pracy zaprezentowali m.in. informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu, usług i instrumentów rynku pracy, realizowanych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, a także przykładowych projektów realizowanych w tym zakresie. Następnie delegacja gruzińska miała okazję zobaczenia jak wyglądają i jak są zorganizowane stanowiska obsługi interesantów, sale spotkań z doradcami zawodowymi, sala informacji zawodowej a także kabinę,kabina video CV w której osoby zainteresowane mogą stworzyć VideoCV.
Po spotkaniu przedstawiciele Adżarii wyrazili duże zainteresowanie podjęciem współpracy ze swoim lokalnym odpowiednikiem w Polsce. Współpraca miałaby na celu dalszą wymianę doświadczeń, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Wizyta delegacji z Gruzji w Warszawie została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach projektu realizowanego na rzecz administracji gruzińskiej w 2012 r. pn. „Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej w Gruzji w zakresie tworzenia instrumentów wsparcia do programów operacyjnych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji na lata 2010-2017”, współfinansowanego ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Polsko – szwedzka wymiana doświadczeń.

W dniu 13 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Latour Market Administration in City of Stockholm, w ramach projektu „Inclusive Europe – Transnational Cooperation”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten zakłada nawiązywanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń z innymi krajami nadbałtyckimi w zakresie m.in. zatrudnienia, rehabilitacji, przedsiębiorczości, równości.
Goście którzy nas odwiedzili prowadzą badania naukowe skoncentrowane na poszukiwaniu nowych metod i oceny bieżących działań, które oferowane są osobom bezrobotnym i osobom żyjącym ze świadczeń społecznych. Na co dzień nasi goście pracują jako doradcy a ich głównym zadaniem jest wspieranie osób bezrobotnych oraz żyjących ze świadczeń społecznych, m.in. poprzez kształcenie zawodowe dorosłych, staże, doradztwo, coaching.
Podczas wizyty pracownicy Urzędu Pracy m.st. Warszawy zaprezentowali polskie rozwiązania w obszarze aktywnych polityk rynku pracy, szczególnie usługi i instrumenty rynku pracy jakie na co dzień są wykorzystywane w pracy z osobami bezrobotnymi oraz pracodawcami. Przedstawiona zostawała również specyfika warszawskiego rynku pracy w ujęciu liczbowym, a także programy autorskie i projekty współfinansowane ze środków EFS, które realizował i realizuje nasz Urząd.
Wymiana doświadczeń Urzędu Pracy m.st. Warszawy ze szwedzkimi służbami zatrudnienia w zakresie metod aktywizacji zawodowej i rozwiązań systemowych jest niezwykle cenna. Mamy również nadzieję, że pozyskane w różnych krajach Unii Europejskiej informacje i poznane dobre praktyki przyczynią się do wypracowywania najbardziej optymalnych sposobów powrotu osób bezrobotnych na rynek pracy.


Urząd Pracy m.st. Warszawy na podium

drużyna Urzędu PracyW sobotę 20 października 2012 r. odbył się Turniej pod nazwą „Wspomnienia po EURO”. Ubiegłoroczny mistrz turnieju, drużyna Urzędu Pracy m.st. Warszawy również w tym roku wystartowała do walki o zwycięstwo. A wygrać wcale nie było łatwo…
Jednak z pomocą przyszedł „dodatkowy zawodnik” – okazał się nim nieoceniony mistrzowski doping kibiców, tych dorosłych i najmłodszego pokolenia dzieci naszych pracowników. Niesieni falą dopingu piłkarze Urzędu Pracy m.st. Warszawy nie poddawali się atakującym rywalom i brnęli do przodu w klasyfikacji wyników.
W tym roku nasi koledzy mimo bardzo dobrego przygotowania piłkarskiego trafili na trudnych przeciwników m.in. drużynę Straży Miejskiej, która w tym roku zdobyła 1 miejsce.
Wola walki, dużo sytuacji podbramkowych i celnych strzałów zapewniły piłkarzom z Urzędu Pracy m.st. Warszawy słusznie wypracowane 3 miejsce. Miejsce na podium zostało okupione potężnym zmęczeniem, bólem oraz litrami wylanego potu.
Pasja do piłki nożnej, zgranie zespołu, dobrze zorganizowany doping ze strony pracowników i ich rodzin to najlepsza recepta na integrację. Dziesięć wspaniałych drużyn, świetny futbol, wielkie emocje, sportowa rywalizacja „fair play” i zdarte gardła kibiców to słowa, które najtrafniej oddają atmosferę tego sportowego wydarzenia.
Końcowa klasyfikacja drużyn startujących w Turnieju „Wspomnienia po EURO”:
1. Straż Miejska
2. Urząd Dzielnicy Bemowo
3. Urząd Pracy m.st. Warszawy
4. Wojskowe Zakłady Lotnicze
5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. Główny Urząd Statystyczny
7. Ambasada Wielkiej Brytanii
8. Urząd Komunikacji Elektronicznej
9. Serbia Zepter
10. Agencja Rezerw Materiałowych
Tytuł Najlepszego Bramkarza Turnieju zdobył reprezentant naszej drużyny.
fragment z rozgrywkifragment z rozgrywki
fragment z rozgrywkikibicująca pracownica urzędu


Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Masz wpływ na swoją karierę! Znajdź nowe ścieżki rozwoju!

17 października br., w godzinach 10.00 – 17.00, w salach wystawowych na czwartym piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Była to niepowtarzalna okazja na spotkanie się osób poszukujących pracy z pracodawcami.
W tegorocznych Targach wzięło udział 110 wystawców, którzy zaprezentowali blisko 6.000 ofert pracy lub stażu w różnorodnych zawodach i branżach. Wystawcy biorący udział w Targach reprezentowali m.in. następujące branże: telekomunikacja, IT, finanse, księgowość, rachunkowość, handel, sprzedaż, transport, hotelarstwo, ochrona, sprzątanie, telemarketing, energetyka i inżynieria (w tym geodezja, badania sejsmiczne, energia odnawialna), doradztwo personalne, rekrutacja i outsourcing.
Poza ofertą pracodawców tegoroczna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości objęła Salon Doradztwa Zawodowego oraz Salon Przedsiębiorczości, zaś w trzech salach konferencyjnych odbyło się 18 wystąpień. Salon Doradztwa Zawodowego cieszył się dużą popularnością odwiedzających Targi. Można było w nim m.in. skorzystać z indywidualnych porad profesjonalnych doradców zawodowych. Wysoką frekwencją cieszyły się również wykłady prowadzone przez ekspertów Monster Worldwide Polska i Adore HR, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Stowarzyszenia na Rzecz Akademickich Biur Karier oraz Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak skonstruować profesjonalne CV, jak znaleźć swoje mocne strony i opracować skuteczny plan poszukiwania pracy.
Prezentacja Olgi Kozierowskiej, bizneswoman, dziennikarki TVN24 i Radia Pin, założycielki portalu Sukces Pisany Szminką przybliżyła odwiedzającym Targi w jaki sposób można zakodować szczęście w życiu zawodowym i osobistym. Z myślą o osobach z grupy 50+ zaprezentowano projekt Akademia e-Seniora realizowany przez Koalicję „Dojrzałość w sieci”, który ułatwia osobom starszym oswojenie nowych technologii i funkcjonowanie w Internecie.
Osoby rozważające założenie lub rozwój firmy podczas Targów mogły skorzystać z bogatej oferty Salonu Przedsiębiorczości. Czekały tam na nich cenne informacje dotyczące rozliczeń podatkowych, prowadzenia dokumentacji ZUS, prawa autorskiego, ochrony patentów i znaków towarowych. Bogatą ofertę dla przyszłych przedsiębiorców przygotowały Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, a także instytucje oferujące wsparcie poprzez dotacje, pożyczki i fundusze capital venture. Zaprezentowano projekty realizowane przez Urząd m.st. Warszawy m.in. Centrum dla Przedsiębiorców „Smolna”. Uczestnicy Salonu Przedsiębiorczości mogli również poznać zasady pisania biznesplanu, a także dowiedzieć się jak uruchomić firmę technologiczną bez zbędnych kosztów dzięki programowi Microsoft BizSpark.
Targi odwiedziło 6.500 osób.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie na Rzecz Akademickich Biur Karier, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
W tym roku Targi Pracy i Przedsiębiorczości wsparli Partnerzy Organizacyjni: Bank Gospodarki Żywnościowej, Monster Worldwide Polska, GADMED Sp. z o.o. oraz Zarząd Transportu Miejskiego.
stoiska i uczestnicy targówstoiska i uczestnicy targówstoiska i uczestnicy targów
stoiska i uczestnicy targówstoiska i uczestnicy targów
prezentacjaprezentacjastoiska i uczestnicy targów


V TARGI PRACY Z OCHOTĄ DO PRACY

6 czerwca w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37B w Warszawie, odbyły się V Targi Pracy „Z Ochotą do pracy”. Zgromadziły one 57 wystawców, którzy zaoferowali ponad 1500 wolnych miejsc zatrudnienia. Oprócz pracodawców, na Targach obecne były również instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe i akademickie biura karier, które przedstawiły szerokie spektrum możliwości wsparcia dla wszystkich poszukujących zatrudnienia, w tym absolwentów uczelni wyższych i osób z niepełnosprawnością. Organizatorami V Targów Pracy „Z Ochotą do pracy” byli: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Urząd Pracy m.st. Warszawy.


DZIEŃ OTWARTY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY

2 czerwca Urząd Pracy m.st. Warszawy wziął udział w X Dniu Otwartym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Osoby poszukujące zatrudnienia miały możliwość skorzystania z wielu ofert pracy, a także z bogatej oferty instytucjonalnego wsparcia, warsztatów, porad i specjalnie dedykowanych projektów. Przedstawiciele naszego Urzędu odpowiadali na wiele pytań dotyczących usług i instrumentów rynku pracy m.in. szkoleń, staży, środków przyznawanych jednorazowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oprócz Urzędu Pracy m.st. Warszawy, swoją ofertę zaprezentowali również liczni partnerzy rynku pracy m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Państwowa Inspekcja Pracy, Mazowiecka Komenda OHP, Fundacja Bez Względu na Niepogodę, Zakład Doskonalenia Zawodowego. Wszystkie osoby zainteresowane karierą w służbach mundurowych mogły zapoznać się z ofertami pracy i służby w takich instytucjach jak Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz Narodowe Siły Rezerwy.


KONFERENCJA DRESS FOR SUCCESS „W SUKIENCE DO SUKCESU NA WARSZAWSKIM RYNKU PRACY”

W dniu 18 kwietnia 2012 roku w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się konferencja pt. „W Sukience do sukcesu na warszawskim rynku pracy”, której jednym ze współorganizatorów był Urząd Pracy m.st. Warszawy.
Celem konferencji była inauguracja przez Dress for Success szerokich działań społecznych realizowanych w Warszawie na rzecz kobiet wykluczonych na rynku pracy.
Program konferencji obfitował w wiele interesujących punktów, które pozwoliły przybliżyć szanse i zagrożenia jakie stoją przed współczesną kobietą na rynku pracy. Pani Wanda Adach – Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy w swoim wystąpieniu przybliżyła uczestnikom sytuację na warszawskim rynku pracy. Zgromadzeni goście mieli również możliwość zapoznania się m.in. z zagadnieniem wykluczenia cyfrowego, skutecznymi metodami komunikacji społecznej, a także szeroko rozumianą tematyką wizerunku kobiety w kontekście aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy mogli poznać jak ważną rolą jest kreacja własnej osoby oraz umiejętne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, również pod względem ubioru z punktu widzenia profesjonalnej autoprezentacji.
Dress for Success to największa na świecie organizacja non-profit pomagająca kobietom defaworyzowanym na rynku pracy. Misją Dress for Success jest wyposażenie kobiet w atrybuty do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Na świecie działa 113 filii DfS, w tym w Polsce.
Do pobrania dostępna jest prezentacja Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
rozmowa z dyrektor  urzędukonferencja


URZĄD NA WIRTUALNYCH TARGACH PRACY

W dniach 2 - 6 kwietnia br. miała miejsce kolejna, IV już edycja Wirtualnych Targów Pracy Monsterpolska.pl. W tym roku do grona wystawców dołączył też Urząd Pracy m.st. Warszawy. Przez pięć dni, 24 godziny na dobę i, co istotne, bez potrzeby wychodzenia z domu, każdy zainteresowany miał okazję skorzystać z platformy łączącej unikalną wizualizację 3D z funkcjonalnością tradycyjnych targów. Ponieważ wirtualne targi pracy odbywały się w sieci, można było spokojnie, bez potrzeby przepychania się przez tłum odwiedzających zapoznać się z ofertami pracodawców. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i tym razem pojawiły się koncerny reprezentujące różne branże i proponujące miejsca pracy, praktyk i staży. Zatrudnienie mogli znaleźć zarówno specjaliści z dorobkiem, jak i studenci, czy absolwenci bez doświadczenia. Ciekawe rozwiązania, szczególnie dla tej drugiej grupy, przygotował Urząd Pracy m.st. Warszawy. Na stoisku Urzędu, w pokoju karier, zaprezentowane zostały, między innymi, różne oferty staży w firmach prywatnych oraz w administracji. Włączając się w promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie poszukiwania zatrudnienia oraz podążając za trendami na rynku nowych technologii, Urząd Pracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodego pokolenia mieszkańców stolicy, które jest stałym bywalcem cyberprzestrzeni i poszukuje swojego miejsca na rynku pracy. Zapewniliśmy wsparcie swoich doradców zawodowych on-line. Udzielali oni porad i prowadzili spotkania tematyczne na czacie lub wideo komunikatorze Skype. Właśnie te formy komunikacji interaktywnej umożliwiły każdemu uczestnikowi Targów przesłanie swojego CV do konsultacji on-line. Internetowa formuła pozwoliła uczestnikom na bezpośrednie zadawanie pytań i natychmiastowe uzyskanie porady. Osoby odwiedzające Wirtualne Targi przez cały czas aktywnie włączały się do rozmowy z doradcami, zarówno na czacie „ogólnym” jak i „prywatnym”. Przeciętny czas jednej konsultacji wynosił od 30 do 90 minut i był zależny od poruszanej tematyki i złożoności problemu. Podczas wydarzenia można było także uczestniczyć w tzw. webinarach, czyli interaktywnych seminariach na różne tematy związane z rynkiem pracy prowadzonych przez ekspertów z Urzędu.
Szybki dostęp do ofert zatrudnienia i staży, kontakt z doradcą zawodowym przez platformę cyfrową, materiały informacyjne do pobrania… i wszystko to dostępne on-line; to główne atuty wirtualnego stoiska Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
urząd pracy na wirtualnych targach pracy
Wszyscy, którzy zdecydowali się wybrać się na internetową wycieczkę do swojej przyszłości zawodowej, w dniach wydarzenia rejestrowali się na stronie www.dnipracy.pl. Pierwsi chętni mogli zgłosić chęć uczestnictwa także wcześniej, na tydzień przed rozpoczęciem targów. Z pewnością wędrówka po wirtualnym świecie rekrutacji dla wielu osób zakończyła się zdobyciem zatrudnienia lub pozyskaniem nowej wiedzy. Mogła to być także okazja do prowadzenia szerzej zakrojonych działań networkingowych, w tym wymiany informacji, wzajemnego poparcia, budowania sieci kontaktów. Niezależnie od wytyczonych celów i osiągniętych rezultatów, warto było podjąć działanie i zmienić coś na wiosnę. Wirtualny kontakt z poszukującymi zatrudniania okazał się skuteczną formą komunikacji, stoisko Urzędu odwiedziło 1 181 osób.


konferencja prasowa

W dniu 21.03.2012 r. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasowe osiągnięcia „Zielonej Linii, Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia” oraz informująca o nowych formach jego działania - www.mpips.gov.pl


19. INŻYNIERSKIE TARGI PRACY

20 i 21 marca 2012 r. odbyły się 19. Inżynierskie Targi Pracy, podczas których Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy zaprezentowały bogatą ofertę adresowaną do młodych osób poszukujących zatrudnienia, jak również do wszystkich, który rozważają możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Licznie przybyła młodzież akademicka miała możliwość zapoznania się m.in. z projektami adresowanymi do przyszłych przedsiębiorców, a także ustawowymi instrumentami rynku pracy takimi jak staże, szkolenia zawodowe, środki przyznawane jednorazowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na stoisku Urzędu była też możliwość indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym.


VI AKADEMICKIE TARGI PRACY JOBBING

14 marca 2012 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Biuro Funduszu Europejskich Urzędu m.st. Warszawy wzięli udział w IV Akademickich Targach Pracy JOBBING. W trakcie Targów zaprezentowaliśmy ustawowe możliwości wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, m.in. system VideoCV, rozwiązania i projekty adresowane dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Ponadto licznie przybyła młodzież miała możliwość skorzystania z ofert staży będących w dyspozycji Urzędu Pracy m.st. Warszawy.


SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI „PODAJ DALEJ. JAK FINANSOWAĆ NOWE MIEJSCA PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

W dniu 7 marca br. w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi „Podaj Dalej. Jak finansować nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością”. Było ono poświęcone przedstawieniu informacji na temat planowanych w 2012 roku środków finansowych PFRON, przeznaczonych na działania Urzędu związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Środki te mają umożliwić tworzenie nowych miejsc pracy i organizację staży u pracodawców, a także dać możliwość finansowania rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnością, poprzez podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, tak by pozostawały w zgodzie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Celem spotkania była prezentacja ustawowych możliwości współpracy Urzędu i organizacji pożytku publicznego, w kontekście działań prozatrudnieniowych.


CERTYFIKAT

Urząd Pracy m.st. Warszawy jest licencjonowanym użytkownikiem systemu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. Certyfikowany dostęp do systemu pozwoli na sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahentów, partnerów i klientów, co przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług, a także zapewni warunki do optymalnego wydatkowania środków publicznych. certyfikat urzędu


Z życia urzędu - 2013r.

Z życia urzędu - 2012r.

Z życia urzędu - 2011r.

Z życia urzędu - 2010r.

Z życia urzędu - 2009r.

Z życia urzędu - 2008r.

Z życia urzędu - 2007r.

Z życia urzędu - 2006r.

Z życia urzędu - 2005r.

powrót do góry

Aktualizacja: 13 listopad 2013 r.