Z życia Urzędu - 2014r.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2014

W dniu 15 października 2014 r., w salach wystawowych na czwartym piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Jak co roku Targi były niepowtarzalną okazją do spotkania się osób poszukujących pracy z pracodawcami, a także do zapoznania się z bogatą ofertą instytucjonalnego wsparcia dla planujących przygodę z własnym biznesem.

W tegorocznych Targach wzięło udział 105 wystawców, którzy zaprezentowali ok. 7.000 ofert pracy m.in. w takich branżach jak: finanse i bankowość, informatyka, inżynieria, logistyka i transport, sprzedaż, hotelarstwo i gastronomia, farmacja, turystyka, medycyna i usługi opiekuńcze, usługi porządkowe, ochrona osób i mienia, administracja publiczna, służby mundurowe. Poza ofertą pracodawców dla odwiedzających przewidziano Salon Doradztwa Zawodowego oraz Salon Przedsiębiorczości.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. W organizację Targów zaangażowali się również Partnerzy: GazetaPraca.pl, 3M Poland Sp. z o.o., GADMED Sp. z o.o. Patronat honorowy nad Targami Pracy i Przedsiębiorczości objęła Prezydent m.st. Warszawy.

Z myślą o osobach rozważających rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej powstał Salon Przedsiębiorczości. Właśnie tam szukający praktycznych wskazówek mogli dowiedzieć się jak rozpocząć przygodę z własnym biznesem, a także skorzystać z porad ekspertów, m.in. dotyczących możliwości wsparcia firm ze środków Unii Europejskiej. Zaprezentowana została również oferta Miasta Stołecznego Warszawy dla przedsiębiorczych, w tym Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA 4, projekt „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości”, zostały także wskazane możliwości rozwoju firm w sektorze kreatywnym.

Salon Przedsiębiorczości był odpowiedzią na wiele pytań nurtujących przyszłych przedsiębiorców, m.in. jak przygotować profesjonalnie biznesplan, jak zaprojektować swój biznes w oparciu o mentoring, a także jak prawidłowo rozliczyć podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Na podstawie doświadczeń przedsiębiorców działających już na rynku w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości SMOLNA 4, uczestnicy Targów mogli również poznać blaski i cienie bycia przedsiębiorcą.

Dla wszystkich osób poszukujących pracy został przygotowany Salon Doradztwa Zawodowego, w ramach którego można było skorzystać z konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym, a także uczestniczyć w szeregu prezentacji związanych z tematyką skutecznego poruszania się na rynku pracy i planowania kariery zawodowej. Salon Doradztwa tworzyło 12 stoisk, na których na odwiedzających Targi czekało ponad 30 doradców zawodowych z Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, serwisu rekrutacyjnego GazetaPraca.pl, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, a także Biura Karier Politechniki Warszawskiej, Fundacji Dalkia oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe.

Prezentacje towarzyszące Salonowi Doradztwa miały na celu przybliżenie szerokiego spektrum zagadnień związanych z planowaniem kariery zawodowej, wchodzeniem lub powrotem na rynek pracy. Można było dowiedzieć się jak poprawnie opracowywać dokumenty aplikacyjne oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, a także w jaki sposób profesjonalnie budować swoją markę na rynku pracy. Osoby planujące podjęcie zatrudnienia za granicą mogły również uzyskać informacje na temat planowania bezpiecznych wyjazdów do pracy. Targi Pracy i Przedsiębiorczości odwiedziło blisko 6.000 osób.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 i 28 stycznia 2014 r. odbyły się uroczyste spotkania dyrekcji i pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy z udziałem czołowych urzędników z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu m.st. Warszawy. Pracownikom o najdłuższym stażu pracy wręczono wyróżnienia i dyplomy w podziękowaniu za wieloletnią służbę w administracji samorządowej.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia obchodzony jest 27 stycznia
w rocznicę podpisania Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy
i opieki nad wychodźcami w 1919 roku.

24 lutego 2014 r. odbyła się konferencja,podczas której Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył pamiątkowe medale. Wśród nagrodzonych znalazła się Pani Wanda Adach, Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

W trakcie konferencji podkreślono również fakt, że w tym roku Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia przypada w wyjątkowym czasie, bowiem dobiegają końca
prace parlamentarne nad ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wiceminister Jacek Męcina przypomniał najważniejsze zmiany, które mają się dokonać
w publicznych służbach zatrudnienia – takie jak utworzenie stanowiska doradcy klienta, profilowanie osób bezrobotnych, wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia oraz powołanie krajowego funduszu szkoleniowego.

Polsko – szwedzka wymiana doświadczeń

W dniu 7 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy
ul. Grochowskiej 171B odbyło się spotkanie z przedstawicielkami szwedzkich publicznych służb zatrudnienia, które przybyły do nas ze Sztokholmu. Na co dzień nasi goście zajmują się wspieraniem osób bezrobotnych oraz żyjących ze świadczeń społecznych, m.in. poprzez staże, doradztwo, coaching. Przyjazd szwedzkiej delegacji wynikał z chęci poznania nowych metod pracy z osobami bezrobotnymi, sposobów współpracy z pracodawcami, a także wykorzystania nowych technologii, zwłaszcza internetu, w procesach komunikacji urzędów
z klientami. Podczas wizyty pracownicy Urzędu Pracy m.st. Warszawy zaprezentowali polskie rozwiązania w obszarze aktywnych polityk rynku pracy, szczególnie usługi
i instrumenty rynku pracy. Przedstawiona została również specyfika warszawskiego rynku pracy w ujęciu statystycznym. Z dużym zainteresowaniem gości za Szwecji spotkała się sieć kiosków multimedialnych, jako przykład funkcjonalnego sposobu przedstawienia informacji (m.in. o ofert pracy, usług i realizowanych projektów).

Wymiana doświadczeń Urzędu Pracy m.st. Warszawy ze szwedzkimi służbami zatrudnienia w zakresie metod aktywizacji zawodowej i rozwiązań systemowych jest niezwykle cenna.

Mamy również nadzieję, że pozyskane w różnych krajach Unii Europejskiej informacje
i poznane dobre praktyki przyczynią się do wypracowywania najbardziej optymalnych metod ułatwiających powrót osób bezrobotnych na rynek pracy.

Aktualizacja: 22 październik 2014 r.