Z życia Urzędu - 2011r.

„SZLACHETNA PACZKA” OD URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY

W tym roku po raz kolejny Urząd Pracy m.st. Warszawy zaangażował się w ogólnopolską 11 edycję akcji świątecznej pomocy „Szlachetna Paczka” i dołączył do szerokiego grona darczyńców. Nasi pracownicy sprawnie zorganizowali zbiórkę darów dla osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomoc ta adresowana jest w szczególności do rodzin wielodzietnych i niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny, a także osób starszych, samotnych oraz wszystkich, których dotknęło nieszczęście.
Coroczny udział w akcji „Szlachetna Paczka” jest dla pracowników Urzędu wielkim zaszczytem i przyjemnością. Cieszymy się, że moglibyśmy włączyć się w tak wspaniałe i ważne społecznie przedsięwzięcie, które dostarcza nieocenioną pomoc najbardziej potrzebującym, a także łączy instytucje, prywatnych darczyńców i wolontariuszy w słusznym celu.
Podziękowania dla pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy


Kierunek - Plac Przedsiębiorczości

Przez kilka dni w roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości inspiruje i zachęca do działania dzięki lokalnym, krajowym i międzynarodowym wydarzeniom propagującym ideę przedsiębiorczości i aktywnej postawy wobec życia. W tym roku do czwartej już edycji ŚTP dołączył także Urząd Pracy m.st. Warszawy, który zaproponował akcję odpowiednio wpisującą się w charakter przedsięwzięcia.
W ramach projektu pod nazwą „Plac Przedsiębiorczości” współorganizowanego z Biurem Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, w dniach 16 i 17 listopada na Placu Konstytucji 4 wszyscy zainteresowani założeniem własnej firmy lub już prowadzący działalność gospodarczą mieli niepowtarzalną szansę na spotkanie się w jednym miejscu z ekspertami w tej dziedzinie. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy niezawodnych Partnerów, którzy z dużym entuzjazmem podeszli do inicjatywy. Na odwiedzających „Plac” czekała bogata oferta firm i instytucji, takich jak Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Microsoft, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, InfoPraca.pl oraz Punkt Informacyjny Europe Direct w Warszawie. Wśród propozycji wystawców znalazły się m.in. bezpłatne, indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi z Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Ośrodków Pomocy Społecznej Dzielnic Praga Południe, Wawer i Bielany m.st. Warszawy oraz Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.
Można było również zdobyć wiedzę na temat instrumentów wsparcia ułatwiających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz poznać możliwości finansowania działalności gospodarczej poprzez dotacje i pożyczki. Na szukających praktycznych rozwiązań czekały wskazówki, jak rozpocząć przygodę z własnym biznesem bez zbędnych kosztów.
zdjęcie ze spotkaniazdjęcie ze spotkania
zdjęcie ze spotkaniazdjęcie ze spotkania


SPOTKANIE W BUSINESS CENTRE CLUB.

27 października 2011r. Urząd Pracy m.st. Warszawy był gościem podczas spotkania z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Business Centre Club. Gospodarzem spotkania był Pan Zbigniew Żurek - wiceprezes BCC, sekretarz Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych, przewodniczący Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego. Przedstawicielki naszego Urzędu, Pani Urszula Murawska – kierownik Działu Marketingu oraz Pani Beata Tryc – kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych przedstawiły pracodawcom możliwości współpracy z Urzędem, a także szczegółowo omówiły zakres oferty adresowanej dla firm zainteresowanych zatrudnianiem osób bezrobotnych i poszukujących pracy osób niepełnosprawnych. Prezentowane rozwiązania spotkały się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli biznesu.


Targi Pracy i Przedsiębiorczości – miejsce nowych ścieżek kariery.

19 października br. w salach wystawowych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Wydarzenie to było wyjątkowym spotkaniem ze 126. wystawcami – pracodawcami i instytucjami oferującymi wsparcie dla osób planujących założenie własnej firmy. Odwiedzający Targi mogli skorzystać z blisko 7 000 ofert pracy i stażu m.in. w takich branżach jak handel, usługi, ochrona, obsługa firm, utrzymanie czystości obiektów, transport, logistyka, bankowość i finanse, hotele i gastronomia, służby mundurowe, energetyka i elektronika, produkcja, FMCG, usługi medyczne, IT. Integralną częścią Targów Pracy i Przedsiębiorczości był Salon Przedsiębiorczości, w ramach którego zaprezentowanych zostało wiele konkretnych propozycji wsparcia startujących firm.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska doradców zawodowych, którzy udzielali porad indywidualnych w trakcie Targów. Blisko 250 osób skorzystało z usługi poradnictwa zawodowego m.in. z konsultacji w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, sposobów i kierunków poszukiwania zatrudnienia. Tegoroczna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości zgromadziła ponad 8 000 osób.

zdjęcie z targów zdjęcie z targówzdjęcie z targów

Podczas Targów można było również spotkać ekspertów rynku pracy i przedsiębiorczości, a także wysłuchać ich prelekcji. Odwiedzający z dużym zainteresowaniem przyjęli liczne prezentacje zawarte w Programie Targów, dotyczące m.in. zasad zakładania i prowadzenia własnej firmy, możliwości finansowania jej działalności poprzez pożyczki i dotacje. Przyszli przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się m.in. w jaki sposób prowadzić dokumentację obowiązującą w ZUS, a także uzyskać wskazówki dotyczące rozliczeń podatkowych oraz rejestracji działalności gospodarczej. Szukający praktycznych rozwiązań mieli okazję na Targach uzyskać informacje jak rozpocząć przygodę z własnym biznesem bez zbędnych kosztów, a także jak skutecznie zaplanować swój biznes i karierę zawodową.

Z olbrzymim zainteresowaniem spotkała się prezentacja "Przykłady aktywizacji zawodowej osób 50+ i zarządzania wiekiem", którą przedstawił Tomasz Schimanek - ekspert ds. programów społecznych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Przedstawił on dobre praktyki aktywizacji zawodowej, które umożliwiły osobom pozostającym bez pracy odnalezienie własnych ścieżek kariery zawodowej.

Prezentacja Olgi Kozierowskej - bizneswoman, dziennikarki TVN24 i Radia Pin, autorki projektu Sukces Pisany Szminką skupiła na Targach bardzo liczną grupę słuchaczy. Prelegentka opowiadała m.in. o tym jak skutecznie motywować się do działania, aby „przekuć marzenie w cel” i osiągnąć sukces.

W tym roku tematem towarzyszącym Targom było wykorzystanie nowych technologii w biznesie i poszukiwaniu zatrudnienia. Urząd m.st. Warszawy zaprezentował projekt „Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6”, który ma na celu stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, aktywizacja i integracja środowiska małych i średnich przedsiębiorstw, a także zapewnienie logistycznego i merytorycznego wsparcia dla firm w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości.

Osoby odwiedzające mogły również zapoznać się ze wsparciem technologicznym dla przedsiębiorczych ze strony programu Microsoft BizSpark i firmy CNS Solutions. Ze szczególnym entuzjazmem uczestników Targów spotkała się prelekcja portalu Infopraca.pl, którego przedstawicielka przedstawiła jak skutecznie wykorzystywać Internet w procesie poszukiwania zatrudnienia i jak profesjonalnie kreować swój wizerunek w sieci.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz.

Organizatorzy przedsięwzięcia: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Partnerzy organizacyjni: Bank Gospodarki Żywnościowej, Monster Worldwide Polska, Med - Expert, Zarząd Transportu Miejskiego. Patronat medialny: Radio Pin, Sukces Pisany Szminką, TVN CNBC.

zdjęcie z targów zdjęcie z targówzdjęcie z targów


Razem dla rozwoju biznesu

W dniu 5 października 2011 r., czyli w Europejskim Tygodniu Przedsiębiorczości, odbyła się konferencja „Razem dla rozwoju biznesu” organizowana przez Urząd Pracy m.st. Warszawy i Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Konferencja adresowana była do pracodawców, którzy czas spowolnienia gospodarczego chcą wykorzystać na wzmocnienie swojej pozycji na rynku. Podczas konferencji słuchacze mogli dowiedzieć się jak w czasie dekoniunktury wygospodarować i dobrze wykorzystać środki na umacnianie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.
Największe zainteresowanie pracodawców dotyczyło możliwości wspierania rozwoju firm ze środków Funduszu Pracy, czyli usług i instrumentów oferowanych pracodawcom przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, a w szczególności refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia tworzonych stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Wymiar korzyści jaki może uzyskać pracodawca jest imponujący. Obecnie maksymalna kwota refundacji to 20.196,66 zł, czyli 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
W 2010 r. tylko na refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowisk pracy Urząd Pracy m.st. Warszawy przeznaczył kwotę 2.330.810 zł, czyli zrefundowanych zostało 148 nowych miejsc pracy. Do sierpnia br. na tę formę wsparcia wydatkowano prawie 2 mln zł. Ponadto, w między czasie, Urząd pozyskał środki finansowe dla pracodawców, którzy czas spowolnienia gospodarczego chcą wykorzystać na rozwój firmy, więc jeszcze w tym roku może powstać ponad 60 nowych miejsc pracy.
Ważnym elementem w podnoszeniu konkurencyjności firm i rozwoju kapitału ludzkiego, o którym mówiono podczas konferencji, jest również możliwość sfinansowania ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego szkoleń, w trybie indywidualnym, przyszłych pracowników, a także pracowników, bądź osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej. Szkolenie takie w Warszawie może być sfinansowane do kwoty 5.000 zł. Co roku z tej formy aktywizacji zawodowej korzysta wiele osób. W 2010 r. z trybu szkoleń indywidualnych skorzystało 958 osób, na sfinansowanie których przeznaczonych zostało 3.242.181 zł.
Eksperci podkreślali również, że w tych chaotycznych czasach kluczowe stają się umiejętności tworzenia montaży i dźwigni finansowych z wykorzystaniem dostępnych możliwości. Niezbędne są również umiejętności rozumienia procesów gospodarczych i wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania w powiązaniu ze strategią funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Materiały z konferencji
zdjęcie z konferencjizdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencjizdjęcie z konferencji


Urząd Pracy m.st. Warszawy na pierwszym miejscu

Szesnaście wspaniałych drużyn, świetny futbol, wielkie emocje, grad bramek, zaskakujące rozstrzygnięcia, sportowa rywalizacja, pot, nerwy i zdarte gardła kibiców, a na koniec zwycięstwo reprezentacji Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
Tak w skrócie można opisać zmagania w Turnieju "MINI EURO 2012 - dla pracowników Ambasad, Konsulatów, Urzędów i Instytucji Państwowych”, który odbył się 24 września 2011 r. w Hali Piłkarskiej przy ul. Ks. Bolesława 1/3.
Trzeba dodać, że poza doskonałą ideą wspólnej sportowej zabawy wydarzenie miało niezwykle ważny cel charytatywny, jakim było zebranie środków na pomoc młodemu piłkarzowi Maciejowi Jastrzębskiemu, poważnie choremu na złośliwy nowotwór głowy. Maćku Tobie też kibicujemy!
Wśród zespołów, poza mistrzowską reprezentacją Urzędu Pracy m.st. Warszawy, oklaskiwaliśmy zawodników z: Ambasady Danii, Głównego Urzędu Statystycznego, Zarządu Dróg Miejskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rezerw Materiałowych, Ambasady Królestwa Wielkiej Brytanii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Transportu Miejskiego, Ambasady Turcji, Urzędu Dzielnicy Bemowo, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Ambasady Włoch i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Na początku pewnie nikt nie wierzył w zwycięstwo Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Jednak nasza reprezentacja pięła się do góry we wspaniałym stylu wygrywając mecz za meczem. W wielkim finale starliśmy się z doskonale przygotowanym zespołem Ministerstwa Środowiska. Rozstrzygnięcie przyszło dopiero w rzutach karnych z wynikiem 3:2 dla naszego Urzędu. Nie byłoby jednak mowy o tak wielkim zwycięstwie gdyby nie nieustający, najgłośniejszy i mistrzowski doping kibiców, tych dorosłych i tych najmniejszych – najmłodszego pokolenia dzieci naszych pracowników. Nasi koledzy niesieni takim dopingiem mimo zmęczenia i bólu pokazali wielką wolę walki, ambicję i udowodnili, że Urząd Pracy m.st. Warszawy jest N A J L E P S Z Y. drużyna Urzędu Pracy m.st. Warszawypuchar

Teraz nasi reprezentanci mogą zacząć rozdawać autografy ☺

„Srebro dla drużyny EKO KADRA Program Infrastruktura i Środowisko”


IV TARGI PRACY „Z OCHOTĄ DO PRACY”

7 czerwca br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37B w Warszawie, odbyły się IV Targi Pracy „Z Ochotą do pracy”. Zgromadziły one 50 wystawców, w tym blisko 40 firm, które zaoferowały ponad 1077 wolnych miejsc zatrudnienia. Oprócz pracodawców, na Targach obecne były również instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe i akademickie biura karier, które przedstawiły szerokie spektrum możliwości wsparcia dla wszystkich poszukujących zatrudnienia, w tym absolwentów uczelni wyższych i osób z niepełnosprawnością.
Organizatorami IV Targów Pracy „Z Ochotą do pracy” byli: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Urząd Pracy m.st. Warszawy.


DZIEŃ OTWARTY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY

28 maja br. Urząd Pracy m.st. Warszawy wziął udział w IX Dniu Otwartym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Osoby poszukujące zatrudnienia miały możliwość skorzystania z wielu propozycji zatrudnia, a także z bogatej oferty instytucjonalnego wsparcia, warsztatów, porad i specjalnie dedykowanych projektów. Przedstawiciele naszego Urzędu odpowiadali na wiele pytań dotyczących usług i instrumentów rynku pracy m.in. szkoleń, staży, środków przyznawanych jednorazowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oprócz Urzędu Pracy m.st. Warszawy, swoją ofertę zaprezentowali również liczni partnerzy rynku pracy m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowiecka Komenda OHP, Fundacja Bez Względu na Niepogodę, Zakład Doskonalenia Zawodowego. Wszystkie osoby zainteresowane karierą w służbach mundurowych mogły zapoznać się z ofertami pracy i służby w takich instytucjach jak: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz w Narodowych Siłach Rezerwy.


KONFERENCJA „SAMI DLA SIEBIE - WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI”

23 maja 2011r. w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2 odbyła się konferencja pt. „SAMI DLA SIEBIE - WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI” adresowana głównie do organizacji pozarządowych zajmujących się integracją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
Nadrzędnym celem spotkania było zaprezentowanie instytucjom non-profit nowych możliwości działań, które umożliwią im jeszcze większy wkład w kreowanie i współtworzenie rynku pracy osób z niepełnosprawnością.
Zgromadzeni goście mieli możliwość poznania najbardziej efektywnych rozwiązań i działań organizacji pozarządowych na podstawie doświadczeń z krajów Europy Zachodniej. Przedstawiono najbardziej optymalne źródła finansowana instytucji „trzeciego sektora” w Europie oraz USA.
Spotkanie w szczególności ukierunkowane zostało na promocję zatrudnienia poprzez działania z obszaru ekonomii społecznej, a więc tworzenie miejsc pracy w ramach działalności gospodarczej zakładanej na zasadach spółdzielni socjalnej lub podejmowanej przez organizacje pozarządowe.
W ramach przeglądu dobrych praktyk zaprezentowana została powstająca spółdzielnia socjalna „Nasza”, tworzona przez grupę inicjatywną osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców. Działalność tego przedsięwzięcia skupiona jest na realizacji usług gastronomicznych w formie klubokawiarni, a także szkoleń w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych poznali możliwości i korzyści jakie daje utworzenie przedsiębiorstwa społecznego oraz czynniki warunkujące sukces tego typu przedsięwzięć.
Konferencja została zorganizowana przez Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.


Materiały konferencyjne do pobrania: program konferencji / prezentacje


IX PRASKIE TARGI PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 maja w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Siennicka” w Warszawie odbyły się IX Praskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkoleń, programów aktywizacyjnych i propozycji zatrudnienia - przygotowanych przez kilkudziesięciu wystawców, w tym przez organizacje pozarządowe.
Poza ofertami zatrudnienia, osoby odwiedzające Targi mogły obejrzeć prezentacje sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku, ofertę edukacyjną Muzeum Pałac w Wilanowie oraz poznać możliwości samochodu do nauki jazdy dostosowanego do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności.
Uczestnicy IX Praskich Targów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych mogli również skorzystać z konsultacji doradcy zawodowego, porad w zakresie orzecznictwa, a także uzyskać informację na temat pomocy finansowej na założenie działalności gospodarczej.
Integralną częścią Targów była prezentacja oferty rekreacyjno-sportowej m.st. Warszawy i stowarzyszeń, które w ramach posiadanych sekcji promują rehabilitację poprzez aktywność fizyczną. Główną atrakcją były pokazy klasy mistrzowskiej tańca na wózkach i tańca sportowego w wykonaniu pary tanecznej, gdzie jeden z partnerów jest osobą niewidomą.
Targi zostały zorganizowane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Partnerem organizacyjnym była firma Carrefour Polska.


INŻYNIERSKIE TARGI PRACY

12 i 13 maja 2011r. odbyły się 18. Inżynierskie Targi Pracy, podczas których Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy zaprezentowały bogatą ofertę adresowaną do młodych osób poszukujących zatrudnienia lub rozważających możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.
Licznie przybyła młodzież akademicka miała możliwość zapoznania się m.in. z projektami adresowanymi do przyszłych przedsiębiorców, a także ustawowymi instrumentami rynku pracy takimi jak staże, szkolenia zawodowe, środki przyznawane jednorazowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawili studentom i absolwentom uczelni wyższych prezentację multimedialną pt. „Nowoczesne rozwiązania w procesach rekrutacyjnych” przybliżającą internetowe techniki komunikacji między pracodawcami a pracobiorcami. Młodzież akademicka mogła dowiedzieć się jak przygotować profesjonalną video autoprezentację kandydata z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia do przygotowania Video CV.


AKADEMICKIE TARGI PRACY JOBBING

W dniu 15 marca 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki odbyły się Akademickie Targi Pracy JOBBING. Podczas Targów przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy zaprezentowali licznie przybyłej młodzieży wiele możliwości i form aktywizacji zawodowej, w tym projekty adresowane dla osób planujących założenie własnej firmy.
Odwiedzający Targi mieli okazję bezpośredniego kontaktu m.ini. z pracownikami obu Urzędów i uzyskania szczegółowych informacji na temat usług i instrumentów rynku pracy oraz realizowanych programów dla przedsiębiorczych.


SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE NA START

17 lutego br., w siedzibie hostelu „Emma” przy ul. Wilczej 25 m. 4 odbyło się spotkanie prasowe poświecone spółdzielniom socjalnym. Uczestnikami spotkania byli: przedstawiciele Spółdzielni: „Warszawa” i jednocześnie założyciele hostelu, zastępca dyrektora Biura Polityki Społecznej Pani Teresa Sierawska, zastępca dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy Pan Lech Antkowiak. „Warszawa”, „Mokotów”, „Praga”, „Kamionek”, „Urserwis” to spółdzielnie socjalne, które powstały w Warszawie dzięki dotacjom z Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Współpraca różnych instytucji lokalnych pozwoliła na udzielenie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym. W efekcie, w 2010 r. zostało utworzonych 5 spółdzielni socjalnych co dało beneficjentom realne miejsca pracy, możliwość uregulowania zaległości czynszowych, utrzymania siebie i swoich rodzin. Utworzone przedsiębiorstwa są objęte stałym wsparciem merytorycznym w kwestiach prawnych, kadrowych, księgowych i administracyjnych oraz pomocą w zdobywaniu zleceń.


KONFERENCJA PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ: OSIEDLOWE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE.

W dniu 25 stycznia br. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie przy ul. Jasnej 1 odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne".

Celem spotkania było przybliżenie zainteresowanym tematyki związanej z tworzeniem oraz wsparciem funkcjonowania spółdzielni socjalnych, ale też zaprezentowanie oferty spółdzielni socjalnych powstałych w ramach projektu.

Podczas konferencji został zaprezentowany obraz sytuacji na warszawskim rynku pracy, a także zrealizowane w 2010 r. działania Urzędu w zakresie wspierania osób bezrobotnych, które aplikowały o środki na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnej.

Dotacje z Urzędu Pracy m.st. Warszawy umożliwiły powstanie 5 spółdzielni socjalnych, które łącznie skupiają 30 członków założycieli. Wsparcie z Funduszu Pracy otrzymało 16 osób bezrobotnych. Utworzenie spółdzielni socjalnych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy umożliwiło osobom bezrobotnym:

  • utworzenie miejsc pracy dla siebie oraz zapewnienie utrzymania sobie i swoim rodzinom,
  • podjęcie współpracy w grupie i wykonywanie zadań na wskazanych stanowiskach,
  • nabycie nowych bądź wykorzystanie w praktyce posiadanych kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych,
  • włączenie w życie zawodowe i społeczne,
  • wyjście z kręgu osób zagrożonych ubóstwem i marginalizacją społeczną.

Powstałe przy wsparciu Urzędu spółdzielnie socjalne to przedsiębiorstwa społeczne, które cechuje duża różnorodność pod względem rodzajów prowadzonej działalności - funkcjonują one w następujących branżach: usługi porządkowe i konserwatorskie, roboty budowlane, usługi elektryczne, wodno-kanalizacyjne, sprzedaż detaliczna produktów „fair trade” (tradycyjna i internetowa), działalność publikacyjna i wydawnicza, usługi hotelarskie.


WARSZTATY DRESS FOR SUCCES W STOŁECZNYCM URZĘDZIE PRACY

W dniach 17-21 stycznia 2011 r. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy odbyły się warsztaty dla bezrobotnych kobiet, które zostały zorganizowane przy współpracy z Dress For Success. Warsztaty miały na celu przygotowanie osób bezrobotnych bezpośrednio do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Uczestniczki miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach z zakresu wizażu i stylizacji biznesowej oraz skorzystania z profesjonalnej usługi fryzjerskiej. W warsztatach uczestniczyło 13 pań pozostających bez zatrudnienia.


Z życia urzędu - 2013r.

Z życia urzędu - 2012r.

Z życia urzędu - 2011r.

Z życia urzędu - 2010r.

Z życia urzędu - 2009r.

Z życia urzędu - 2008r.

Z życia urzędu - 2007r.

Z życia urzędu - 2006r.

Z życia urzędu - 2005r.

powrót do góry

Aktualizacja: 26 luty 2014 r.