Z życia Urzędu - 2010r.

W roku 2010 działania Urzędu Pracy m.st. Warszawy adresowane do przedsiębiorców, organizacji pracodawców odbywają się pod hasłem "WŁĄCZ KORZYŚCI". Jest to motyw przewodni kampanii, której celem jest promocja usług i instrumentów publicznych służb zatrudnienia oraz wskazanie korzyści z nimi związanych.


Złota współpraca

Z okazji 90-lecia Stołecznych Autobusów, Miejskie Zakłady Autobusowe wyróżniły Urząd Pracy m.st. Warszawy złotym medalem pamiątkowym „Zasłużony dla MZA”. Jest to szczególne wyróżnienie, ponieważ nadane jest ono przez pracodawcę, który w istotny sposób kreuje lokalny rynek pracy, zatrudnia osoby bezrobotne, a także daje możliwość zdobycia doświadczenia i cennych kwalifikacji zawodowych.
Wspólne przedsięwzięcia Urzędu Pracy m.st. Warszawy podejmowane wraz z Miejskimi Zakładami Autobusowymi od lat cieszą się dużym zainteresowaniem naszych klientów. Są one ważnym przykładem wieloletniej, dobrej, partnerskiej współpracy jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych pracodawców. Inicjatywy te umożliwiły licznemu gronu osób bezrobotnych uzyskanie nowego zawodu i podjęcie zatrudnienia w jednej z najważniejszych spółek miejskich.
Miejskie Zakłady Autobusowe są prężnie rozwijającą się firmą z bogatymi tradycjami, która od wielu lat tworzy miejsca pracy m.in. w charakterze kierowcy komunikacji miejskiej. Współpraca MZA z Urzędem zapewnia osobom bezrobotnym niepowtarzalną szansę na znalezienie pracy w poszukiwanym na rynku zawodzie, a pracodawcy możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników, którzy gwarantują sprawną realizację zadań związanych z funkcjonowaniem infrastruktury komunikacyjnej stolicy. Otrzymanie złotego medalu z okazji 90-lecia Stołecznych Autobusów jest dużym wyróżnieniem dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy i doskonałym zwieńczeniem wieloletniej współpracy, której znaczącym efektem jest skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych zakończona zatrudnieniem.


KONFERENCJA DRESS FOR SUCCESS. TWÓJ SUKCES ZALEŻY OD CIEBIE! KOBIETY NA NOWOCZESNYM RYNKU PRACY.

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – przysłowie to jest wciąż aktualne, również podczas poszukiwania pracy. Profesjonalna prezentacja, odpowiedni wygląd i strój to jedne z kluczowych elementów składających się na pomyślne zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej.
16 grudnia br. w budynku TVP odbył się event specjalny Dress for Succes „Twój sukces zależy od Ciebie. Kobiety na nowoczesnym rynku pracy”, którego jednym ze współorganizatorów był Urząd Pracy m.st. Warszawy. Gościem honorowym spotkania była Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.

Wydarzenie to umożliwiło przedstawienie szerokiego spektrum działań wspierających kobiety potrzebujące wzmocnienia na rynku pracy, w postaci m.in. warsztatów w zakresie wizerunku i autoprezentacji. Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez Jolantę Kwaśniewską (Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej), Mariolę Bojarską-Ferenc (Twój wizerunek jest wizerunkiem firmy), Olgę Kozierowską (Bariery na drodze kobiecego sukcesu), Alicję Resich-Modlińską (Czego nie należy robić podczas wystąpień publicznych), Halinę Szymurę (Ćwiczenia z emisji głosu). Wzięło w nich udział 10 bezrobotnych kobiet pozostających w rejestrze Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Dużym zainteresowaniem zgromadzonych cieszył się efekt „Metamorfoz” Pań bezrobotnych, które zdecydowały się na zmianę wizerunku na biznesowy poprzez zmianę m.in. makijażu, fryzury i stroju.
Ponadto program konferencji obfitował w wiele interesujących punktów, które pozwoliły przybliżyć szanse i wyzwania jakie stoją przed współczesną kobietą na rynku pracy, m.in.:
- debatę menadżerek i kobiet sukcesu „Bariery na drodze kobiecego sukcesu” z udziałem Pań: Wandy Adach – Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Olgi Kozierowskiej, Krystyny Kofty oraz Pauli Wąsowskiej – Cisco System IBSG,
- prezentację strojów biznesowych - „Szata zdobi człowieka. Koszule biznesowe dla Dress for Success by Ewa Minge” oraz pokaz mody Anny Krzyżanowskiej „Inspirowane biznesem”.
Konferencja „Twój sukces zależy od Ciebie. Kobiety na nowoczesnym rynku pracy” zgromadziła wielu uczestników, nie tylko kobiet poszukujących zatrudnienia, ale również przedstawicieli świata mediów, biznesu, kobiet sukcesu oraz licznych partnerów rynku pracy.


Wizyta delegacji z Rosji

W dniu 26 października 2010r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Pracy m.st. Warszawy z Polsko - Rosyjską Komisją ds. Pracy i Polityki Społecznej, podczas którego została przedstawiona prezentacja ukazująca charakterystykę warszawskiego rynku pracy, a także ustawowe usługi i instrumenty adresowane dla pracodawców i osób bezrobotnych. Reprezentanci delegacji rosyjskiej mieli możliwość poznania specyfiki funkcjonowania Urzędu Pracy m.st. Warszawy i jego poszczególnych działów, narzędzi teleinformatycznych wykorzystywanych przez publiczne służby zatrudnienia, w tym systemu Video CV, a także form współpracy z pracodawcami.


Konferencja „Partnerstwo lokalne na rzecz przedsiębiorczości”

W dniach 26 – 27 października br. w Centrum Konferencyjno Szkoleniowym przy ul. Edisona 2 w Warszawie odbyła się konferencja w ramach VII Forum Partnerstwa Lokalnego – Partnerstwo Lokalne na Rzecz Przedsiębiorczości, podczas której przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy zaprezentowali przedsiębiorcom korzyści jakie płyną z zatrudniania osób bezrobotnych, a także osób niepełnosprawnych. Pracodawcy mieli okazję poznać instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także rozwiązania jakie przewiduje ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
W programie konferencji znalazły się wystąpienia Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, którego przedstawiciele zaprezentowali sytuację osób opuszczających siły zbrojne, a także system rekonwersji kadr jako system doskonalenia zawodowego żołnierzy w aspekcie wymagań cywilnego rynku pracy. Zgromadzeni goście mieli okazję również zapoznania się z nową formą służby wojskowej jaką są Narodowe Siły Rezerwy.
Przedsiębiorcy mogli zapoznać się z procedurami wydawania zaświadczeń dla firm znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych, a także uzyskać informację o zasadach przyznawania pomocy publicznej przewidzianej w ramach tzw. ustawy „antykryzysowej” oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. Przedstawione zostały również źródła finansowania własnej firmy jakimi dysponuje Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy w Warszawie. Zaprezentowano również sieć Punktów Konsultacyjnych działających w ramach Krajowego Systemu Usług dla MŚP, świadczących na terenie kraju bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą.


Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010

13 października br. w salach wystawowych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010. Wydarzenie to było wyjątkowym spotkaniem ze 123. wystawcami – pracodawcami i instytucjami oferującymi wsparcie dla osób planujących założenie własnej firmy.

Odwiedzający Targi mogli skorzystać z blisko 7 tysięcy ofert pracy m.in. w takich branżach jak handel, usługi, ochrona, obsługa firm, utrzymanie czystości obiektów, transport, logistyka, bankowość i finanse, hotele i gastronomia, służby mundurowe, energetyka i elektronika, produkcja, FMCG, usługi medyczne. Wśród wystawców znalazły się firmy zrzeszone we Francuskiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Polsce, które zaprezentowały odwiedzającym liczne propozycje zatrudnienia.
Integralną częścią Targów Pracy i Przedsiębiorczości był Salon Przedsiębiorczości, w ramach którego zaprezentowanych zostało wiele konkretnych propozycji wsparcia startujących firm.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz.
Odwiedzający z dużym zainteresowaniem przyjęli liczne prezentacje zawarte w Programie Targów, dotyczące m.in. zasad zakładania i prowadzenia własnej firmy, możliwości finansowania jej działalności poprzez pożyczki. Przyszli przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się m.ini. jak założyć i skutecznie zarządzać firmą internetową, w jaki sposób prowadzić dokumentację obowiązującą w ZUS, a także uzyskać wskazówki dotyczące rozliczeń podatkowych oraz rejestracji działalności gospodarczej.
Osoby rozważające samozatrudnienie, miały również możliwość uczestnictwa w konferencji "Przedsiębiorczość akademicka" organizowanej w ramach projektu "Warszawa potencjałem innowacji", podczas której uczestnicy mieli okazję poznać szanse, a także trudności z jakimi mogą się spotkać początkujący przedsiębiorcy. Wszyscy poszukujący nowych ścieżek aktywności zawodowej mieli okazję dowiedzieć się również jak stworzyć i skutecznie prowadzić innowacyjną firmę.
Elementem towarzyszącym Targom Pracy i Przedsiębiorczości była konferencja pod tytułem „Kształcenie ustawiczne i zawodowe inwestycją w zasoby ludzkie - wartością firmy w jej zrównoważonym rozwoju”, skierowana do przedstawicieli samorządów, ministerstw, instytucji działających w obszarze edukacji oraz doskonalenia zawodowego, a także inwestorów zrzeszonych we Francuskiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Konferencja miała na celu promocję idei kształcenia ustawicznego w Polsce. Podczas konferencji Urząd m.st. Warszawy przedstawił projekty wspierające kształcenie ustawiczne i zawodowe współfinansowane ze środków unijnych. Zaprezentowane zostały założenia programu Leonardo da Vinci, promującego mobilność pracowników na europejskim rynku pracy i innowacyjne rozwiązania edukacyjne sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Przedstawione zostały również francuskie doświadczenia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz działania wspierające polsko - francuskie programy szkoleniowe, a także dobre praktyki współpracy szkół z przedsiębiorcami.
Targi Pracy i Przedsiębiorczości spotkały się z dużym zainteresowaniem odwiedzających, odwiedziło je ponad 8 000 osób.
Organizatorzy przedsięwzięcia: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie oraz Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Partnerzy Organizacyjni: Francuska Izba Przemysłowo Handlowa w Polsce, Monster Worldwide Polska, Louvre Hotels, Med-Expert, Zarząd Transportu Miejskiego. Patronat medialny: Dziennik Gazeta Prawna, Radio Dla Ciebie, Portal Rynku Pracy HRK.pl, TVN CNBC, TVN Warszawa.


Konferencja „Partnerstwo lokalne w prawobrzeżnej Warszawie”

23 września br. odbyła się konferencja „Partnerstwo lokalne w prawobrzeżnej Warszawie”, podczas której zostały zaprezentowane działania służące budowaniu partnerstwa lokalnego pomiędzy mieszkańcami, instytucjami samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz przykłady dobrych praktyk i projektów realizowanych z inicjatywy lokalnych społeczności.
Organizatorami konferencji „Partnerstwo lokalne w prawobrzeżnej Warszawie” byli: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Urząd m.st. Warszawy reprezentowany przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe, Urząd Dzielnicy Praga Północ oraz Urząd Dzielnicy Targówek. Patronat honorowy na wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz. Wydarzenie to zgromadziło blisko 140 uczestników - m.in. przedstawicieli instytucji z sektora publicznego i niepublicznego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Inicjatywa ta pozwoliła na kompleksowe przedstawienie mieszkańcom i przedsiębiorcom Warszawy działań władz samorządowych w obszarze partnerstwa lokalnego, które dotyczą mazowieckiego rynku pracy. Organizatorzy konferencji w 2010 roku w ramach porozumienia partnerskiego zamierzają wesprzeć inicjatywę trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy, które poprzez organizację warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego, pragną stworzyć nowe warunki społeczne dla rozwoju przedsiębiorczości.


Partnerstwo uczelni i pracodawców w praktyce.


26 maja br. odbyło się seminarium pt. "Partnerstwo uczelni i pracodawców w praktyce", zorganizowane przez Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Akademickich Biur Karier.
Podczas spotkania prelegenci - przedstawiciele uczelni wyższych, władz samorządowych i biznesu - zaprezentowali:

 • czym jest kształcenie na potrzeby gospodarki,
 • działania realizowane w wyniku współpracy środowiska akademickiego i przedsiębiorców,
 • zapotrzebowanie na kandydatów i jak zmienia się profil idealnego kandydata,
 • przeszkody i dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni i przedsiębiorców,
 • oczekiwania studentów wobec pracodawców i swoich uczelni w świetle prowadzonych badań.

Szczególnie ważnym punktem seminarium był panel dyskusyjny z udziałem:

 • prof. dr hab. Marty Kicińskiej - Habior Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr hab. prof. nadzw. Darii Lipińskiej Nałęcz, Rektora Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie,
 • Joanny Malinowskiej - Parzydło, Dyrektor Personalnej Grupy TVN,
 • Roberta T. Żelewskiego, Dyrektora zarządzającego ds. HR Animex Sp. z o.o.,
 • Marty Piaseckiej, Kierownika Biura Promocji Zawodowej Absolwentów Uniwersytet Warszawskiego,
 • Lecha Antkowiaka, Zastępcy Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Uczestnicy panelu dokonali wymiany myśli i spostrzeżeń na temat procesu kształcenia na rzecz innowacyjnej gospodarki w Polsce. Przedstawili również dobre praktyki, a także obszary i możliwości współpracy nauki, biznesu, instytucji państwa i samorządu. Seminarium zgromadziło wielu pracodawców oraz licznych partnerów rynku pracy.


Spotkanie w Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej
24 maja br. Urząd Pracy m.st. Warszawy był gościem podczas spotkania z firmami zrzeszonymi w Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej w ramach śniadań tematycznych członków. Nasi pracownicy przedstawili pracodawcom możliwości współpracy z Urzędem, a także szczegółowo omówili zakres oferty adresowanej dla firm zainteresowanych zatrudnianiem osób bezrobotnych, a także niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy mogli zapoznać się również z rozwiązaniami jakie przewiduje ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.


Czwartek na Brukselskiej
20 maja br. Kierownictwo Urzędu Pracy m.st. Warszawy wzięło udział w debacie pt. "Na jakie wsparcie w 2010 roku może liczyć pracodawca w Urzędzie Pracy?", która odbyła się w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich w ramach "Czwartków na Brukselskiej".
Otwarcia debaty dokonały Panie Grażyna Piotrowska - Oliwa, Wiceprezydent KPP oraz Pani Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Przedstawiciele Urzędu zaprezentowali pracodawcom ustawowe rozwiązania pozwalające utworzyć nowe etaty przy mniejszych kosztach zatrudnienia z wykorzystaniem zarówno środków Funduszu Pracy jak i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zaproszeni goście mogli zapoznać się również z korzyściami jakie przewiduje ustawa "antykryzysowa" dla przedsiębiorców będących w przejściowych trudnościach finansowych, zainteresowanych inwestowaniem w kwalifikacje zatrudnionych pracowników, z wykorzystaniem środków Funduszy Pracy.
Po prezentacji rozwiązań oferowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy rozpoczęła się debata w której uczestniczyli:
Pani Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Pani Wanda Adach, Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy,
Pan Mirosław Motyka, Wiceprezydent KPP, Przewodniczący Polskiej Sekcji CEEP,
Pan Mateusz Brząkowski, Doradca Prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
>>>> więcej: www.kpp.org.pl


VIII PRASKIE TARGI PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
19 maja br. w Hali Sportowej "Siennicka" w Warszawie odbyły się po raz ósmy Praskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Ideą przedsięwzięcia pozostaje niezmiennie aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością.

Jak co roku Wystawcami były zakłady pracy chronionej, pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy i pośrednicy specjalizujący się w wyszukiwaniu ofert dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Oprócz pracodawców, na Targach zaprezentowały się instytucje i organizacje działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Targi zgromadziły 40 wystawców z bogatą ofertą targową, zawierającą:

 • liczne oferty zatrudnienia,
 • oferty szkoleń i programów aktywizujących,
 • konsultacje doradcy zawodowego ds. osób niepełnosprawnych,
 • poradnictwo w zakresie orzecznictwa,
 • porady socjalno - prawne,
 • poradnictwo dot. pomocy finansowej na założenie działalności gospodarczej.

Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla odwiedzających m.in. prezentację Przemysłowego Instytutu Motoryzacji i pokaz możliwości dostosowania samochodów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Targi umożliwiły również zapoznanie się z działalnością wielu fundacji i stowarzyszeń m.in.: "Pomocna łapa", "Pies dla Stasia", "Hej Koniku". Organizacje te zaprezentowały formy terapii, rehabilitacji ruchowej i społecznej w ramach cyklu pokazów "Zwierzęta w służbie osób z niepełnosprawnością", którego celem było przedstawienie ważnej roli zwierząt w codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Pracy m. st. Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, a także dzięki zaangażowaniu Partnerów Organizacyjnych - Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie oraz Grupy Louvre Hotels.


DZIEŃ OTWARTY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY
15 maja br. Urząd Pracy m.st. Warszawy wziął udział w VIII Dniu Otwartym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Uczestnicy dnia otwartego mieli możliwość uzyskania informacji o usługach i instrumentach rynku pracy. Wielu z nich wykazało duże zainteresowanie prezentowanymi ofertami zatrudnienia, szkoleniami, ofertą staży, a także możliwością uzyskania środków z Funduszy Pracy na założenie działalności gospodarczej. Przedstawiciele naszego Urzędu odpowiedzieli na wiele pytań ze strony osób zainteresowanych skorzystaniem z tych form aktywizacji zawodowej.
Oprócz Urzędu Pracy m.st. Warszawy w tym dniu swoją ofertę zaprezentowali również liczni partnerzy rynku pracy m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowiecka Komenda OHP, Fundację Bez Względu na Niepogodę, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Zakład Doskonalenia Zawodowego.


17 INŻYNIERSKIE TARGI PRACY
W dniach 23 - 24 marca 2010r. Urząd Pracy m.st. Warszawy wziął udział w tegorocznej edycji Inżynierskich Targów Pracy, które odbyły się w Gmachu Politechniki Warszawskiej. Licznie przybyła młodzież akademicka i absolwenci mieli okazję zapoznać się z usługami i instrumentami rynku pracy. Z kolei osoby zainteresowane samozatrudnieniem mogły dowiedzieć się o możliwościach pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy udzielali informacji na temat rozwiązań i projektów adresowanych do mieszkańców stolicy zainteresowanych założeniem lub rozwojem własnych firm. Oferta Urzędu i Biura spotkały się z ogromnym zainteresowaniem odwiedzających.


ŚRODKI PRZYZNAWANE JEDNORAZOWO NA START WŁASNEJ FIRMY
CHAT Z URZĘDEM PRACY

W dniu 18 marca br. przedstawicielka naszego Urzędu była gościem na chacie internetowym, zorganizowanym przez portal www.powroty.gov.pl. Czat był poświęcony ustawowym możliwościom skorzystania ze środków przyznawanych jednorazowo na start własnej firmy. Jego uczestnikami były osoby, które rozważając powrót do Polski z emigracji zarobkowej myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej.


"FUNDUSZE EUROPEJSKIE WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ MIESZKAŃCÓW WARSZAWY" - KONFERENCJA PRASOWA
Dnia 15 marca br. w Centrum Komunikacji Społecznej odbyła się konferencja prasowa Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy p.t. "Fundusze europejskie wspierające integrację i aktywność społeczną mieszkańców Warszawy", której celem był przegląd projektów z zakresu polityki społecznej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych na terenie stolicy. Urząd Pracy m.st. Warszawy zaprezentował dwa projekty: "Rynek Pracy Czeka" oraz "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy". Koordynatorki projektów przedstawiły założenia, rezultaty i działania podejmowane w projektach.
Pierwszy z nich - "Rynek Pracy Czeka" to program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, z wykorzystaniem takich narzędzi jak środki na założenie własnej działalności gospodarczej, szkolenia, staże, przygotowywanie zawodowe. W latach 2008-2009 w projekcie wzięło udział 2 389 osób, natomiast w roku bieżącym obejmie on swoim zasięgiem 727 uczestników.
Drugi z projektów "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy" to projekt badawczy, w znacznym stopniu wyróżniający się na tle innych rozwiązań prezentowanych podczas konferencji. Pozwolił on na poznanie opinii warszawskich pracodawców odnośnie zapotrzebowania na konkretne stanowiska, kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, a także na wygenerowanie prognoz w tym zakresie do 2015 roku.
Warszawski rynek pracy jest wymagający. Poszukiwani są specjaliści z wykształceniem wyższym lub średnim na poziomie zapewniającym praktyczną wiedzę dotyczącą aktualnych technologii w danym zawodzie. Dla warszawskich pracodawców kluczowe znaczenie ma aktualne i adekwatne do stanowiska doświadczenie zawodowego, a także wiedza specjalistyczna, która jest na bieżąco uaktualniana oraz potwierdzona uprawnieniami zawodowymi.
Wyniki badań ukazały niedopasowania ofert zatrudnienia i zasobów pracy istniejących na warszawskim rynku pracy, jak również przyczyny pozostawania poza zatrudnieniem osób w wieku produkcyjnym, które aktywnie poszukują pracy. >>> pobierz raport z badań
Oprócz Urzędu Pracy m.st. Warszawy swoje projekty zaprezentowało Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz stołeczne ośrodki pomocy społecznej.


IV AKADEMICKIE TARGI PRACY JOBBING
W dniu 1 marca br. Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Biuro Funduszu Europejskich Urzędu m.st. Warszawy wzięli udział w IV Akademickich Targach Pracy JOBBING. W trakcie Targów zaprezentowaliśmy ustawowe możliwości wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, m.in. rozwiązania i projekty adresowane dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Ponadto licznie przybyła młodzież miała możliwość skorzystania z ofert staży będących w dyspozycji Urzędu Pracy m.st. Warszawy.


SPOTKANIE Z CZŁONKAMI FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ

W dniu 23 lutego Urząd Pracy m.st. Warszawy wziął udział w spotkaniu dla pracodawców w ramach Klubu HR organizowanego przez Francuską Izbę Przemysłowo Handlową w Polsce. Uczestnicy spotkania zapoznali się z korzyściami wynikającymi z wykorzystywania narzędzi wsparcia dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy przy mniejszych kosztach. Prezentowane były instrumenty finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także rozwiązania jakie przewiduje ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Pracodawcy mieli okazję do zapoznania się ze szczegółami działań pomocowych przewidzianych w ustawie antykryzysowej, które omówiła przedstawicielka Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


SPOTKANIE Z MAZOWIECKĄ IZBĄ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

27 stycznia 2010r. przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Zaprezentowali kompleksową ofertę rozwiązań dla pracodawców, umożliwiającą m.in. tworzenie nowych miejsc zatrudnienia przy zmniejszonych kosztach. Prezentowane były zarówno instrumenty finansowane ze środków Funduszu Pracy jak i z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na prośbę organizatorów została przygotowana szczegółowa informacja dotycząca przygotowania zawodowego dorosłych. Spotkanie zgromadziło blisko 40 przedstawicieli firm.


NOWOROCZNE SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

W dniu 21 stycznia br. odbyło się noworoczne spotkanie władz samorządowych, zarządu i rady dzielnicy Praga Północ z przedstawicielami biznesu. Jednym z punktów spotkania była wspólna prezentacja Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Dotyczyła ona usług i instrumentów rynku pracy adresowanych do pracodawców, mechanizmów wsparcia procesów inwestycyjnych, inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a także licznych rozwiązań wspierających lokalny biznes. Przedstawiona została działalność punktów konsultacyjnych dla przedsiębiorców, funkcjonujących na terenie m.st. Warszawy zorganizowanych przez Biuro Funduszy Europejskich. W dalszej części spotkania przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie omówił zagadnienia związane z ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Cykl prelekcji zakończyło wystąpienie poświęcone planom Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na 2010 rok.. W wydarzeniu tym wzięło udział ok. 80 osób.


Z życia urzędu - 2013r.

Z życia urzędu - 2012r.

Z życia urzędu - 2011r.

Z życia urzędu - 2010r.

Z życia urzędu - 2009r.

Z życia urzędu - 2008r.

Z życia urzędu - 2007r.

Z życia urzędu - 2006r.

Z życia urzędu - 2005r.

powrót do góry

Aktualizacja: 26 luty 2014 r.