Z życia Urzędu - 2007r

V Praskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

W dniu 21 listopada 2007r. w Hali Sportowej OSiR przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie w godzinach 10-14 odbyły się V Praskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, których współorganizatorem był Urząd. Wydarzenie to co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających.


IV Międzynarodowe Targi Pracy - Warszawa 2007

Dnia 24 października 2007r. , w godzinach 10.00-17.00, w salach wystawienniczych Pałacu Kultury i Nauki odbyły się największe targi pracy na Mazowszu - IV Międzynarodowe Targi Pracy - Warszawa 2007.
Zostały one zorganizowane przez: Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Fundację TUS, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Uniwersytet Warszawski, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Zaś partnerami organizacyjnymi byli: Fundacja BGŻ, Sheraton Warsaw Hotel, The Westin Warsaw, ITS Michalczewski oraz Med-Expert.
Przedsięwzięcie to powstało z myślą o wszystkich bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, w tym osobach niepełnosprawnych, odchodzących ze służby żołnierzach zawodowych i ich rodzinach, a także wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej.


Było ono szczególną okazją do nawiązania kontaktu ze 134 wystawcami krajowymi i zagranicznymi, którzy zaoferowali blisko osiem tysięcy miejsc pracy. Goście honorowi - pracodawcy z Norwegii, przeprowadzili bezpośrednio rekrutację kandydatów do pracy. Wśród grona wystawców znalazły się firmy m. in. z branży handlowo - usługowej, budowlanej, teleinformatycznej, motoryzacyjnej, hotelarsko - gastronomicznej oraz produkcyjnej i logistycznej. Odwiedzający targi oprócz bezpośredniego kontaktu z pracodawcami mieli również możliwość wzięcia udziału w licznych zajęciach warsztatowych i prezentacjach dotyczących m.in. warunków życia i pracy w wybranych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Doradcy zawodowi Urzędu Pracy m.st. Warszawy przeprowadzili również warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które spotkały się z dużym zainteresowaniem licznie przybyłych gości.
IV Międzynarodowe Targi Pracy Warszawa 2007 odwiedziło ponad dziewięć tysięcy osób poszukujących zatrudnienia. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz oraz Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce J.E. Knut Hauge. Międzynarodowe Targi Pracy organizowane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy i jego partnerów wpisały się na dobre do kalendarza największych wydarzeń odbywających się w stolicy. www.mtp.um.warszawa.pl


Seminarium
"50 + motywacja + doświadczenie = bezcenny kapitał"

W dniu 18 października 2007r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się pierwsze z cyklu "Spotkań z rynkiem pracy" seminarium pt. "50+motywacja+ doświadczenie = bezcenny kapitał" poświęcone diagnozie sytuacji oraz możliwościom wspierania i aktywizacji zawodowej osób po 50 roku życia.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonała Pani Hanna Gronkiewicz Waltz - Prezydent m.st. Warszawy, która objęła patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz organizacji i instytucji zajmujących się programami skierowanymi do osób z grupy 50+, m.in. Pan prof. Stefan Kwiatkowski - Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych MEN, Pani Krystyna Lewkowicz - Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej, Pan Tomasz Schimanek - Dyrektor Programowy Akademii Rozwoju - Filantropii w Polsce, oraz przedstawiciel największej organizacji pracodawców polskich - PKPP Lewiatan.

Drugie seminarium odbyło się w dniu 11 grudnia 2007r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegenci, m.in. goście z Wielkiej Brytanii, Słowacji i Niemiec - reprezentujący ośrodki naukowe, władze municypalne oraz stowarzyszenia zajmujące się w swej działalności szeroko pojętym rynkiem pracy zaprezentowali interesującą i kompleksową diagnozę sytuacji osób z grupy 50+ oraz przedstawili przykłady stosowanych rozwiązań.


Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2007

W dniu 16. maja 2007r. w Białołęckim Ośrodku Sportu odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2007. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Urząd Pracy m. st. Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Białołęka, Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska "EKON", Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Białołęki Ośrodek Sportu. Patronat honorowy nad Targami sprawowała Prezydent m.st. Warszawy - Pani Hanna Gronkiewicz Waltz, zaś uroczystego ich otwarcia dokonał Zastępca Prezydenta stolicy Włodzimierz Paszyński wraz z przedstawicielami organizatorów. Targi były zarówno miejscem spotkania pracodawców z przyszłymi pracobiorcami, jak również odpowiedzią na potrzeby osób planujących założyć własną firmę. Integralną ich część stanowił Salon Przedsiębiorczości, w ramach którego prezentowane były instytucjonalne formy wsparcia dla osób zamierzających skorzystać z samozatrudnienia. Oprócz części targowej, organizatorzy przewidzieli cykl prezentacji wskazujących z jednej strony formy administracyjnego wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców, jak również przybliżających zasady funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje przedstawicieli Mazowieckiego Funduszu Kredytowo Pożyczkowego, Izby Skarbowej w Warszawie oraz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Osoby poszukujące zatrudnienia miały możliwość kontaktu z blisko 70 pracodawcami, którzy zaoferowali kilka tysięcy miejsc pracy. Dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi cieszyły się stanowiska niewymagające specjalistycznych kwalifikacji, m.in. dla pracowników produkcyjnych, porządkowych, agentów ochrony osób i mienia, kucharzy, kelnerów, mechaników, elektryków, robotników budowlanych (zbrojarzy, cieśli, murarzy), kierowców, magazynierów, a także sprzedawców i pracowników obsługi klienta. Równie licznie były oblegane stoiska pracodawców, którzy poszukiwali pracowników na stanowiska specjalistyczne i asystenckie, m.in. dla inżynierów z różnych branż, programistów, grafików, specjalistów ds. finansów, analityków, logistyków, specjalistów z zakresu technologii informatycznych, a także asystentów i kierowników działów. Ponadto wszyscy przybyli goście mogli skorzystać z oferty warszawskich klubów pracy, a także uzyskać informacje o propozycjach pracy za granicą w ramach sieci EURES. Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2007 odwiedziło ponad 3.000 osób poszukujących zatrudnienia.

 

Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2007.


1-3 marca 2007r. w warszawskim Centrum EXPO XXI. odbył się Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY, który jak co roku zgromadził tysiące młodych ludzi stojących przed wyborem dalszej drogi edukacji, jak również kierunku przyszłej ścieżki zawodowej. Licznie przybyła młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna miała możliwość zapoznać się z usługami rynku pracy. Młodzi ludzie mieli okazję porozmawiania z asystentem EURES lub doradcami zawodowymi, którzy prezentowali ofertę publicznych służb zatrudnienia zarówno na stoisku Urzędu Pracy m.st. Warszawy, jak również w MIASTECZKU ZAWODÓW, które było częścią oferty edukacyjnej miasta stołecznego Warszawy. Nasi doradcy zawodowi przedstawiali za pośrednictwem prezentacji multimedialnej profile poszczególnych zawodów.
W trakcie Salonu miało miejsce Warszawskie Forum Edukacyjne, w którym uczestniczyli: Włodzimierz Paszyński - Z-ca Prezydenta m.st. Warszawy, Mariusz Ratajkiewicz - p.o. Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy, przedstawiciele stołecznego Biura Edukacji oraz licznie zgromadzeni dyrektorzy szkół, nauczyciele, oraz przedstawiciele związków pracodawców. Przedmiotem debaty wynikłej podczas forum była ocena sytuacji stołecznego szkolnictwa na poziomie ponadgimanzjalnym oraz próba określenia kierunków kształcenia zawodowego młodzieży, w odniesieniu do bieżących potrzeb rynku pracy. Uczestniczący w debacie Mariusz Ratajkiewicz - p.o. Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawił zgromadzonemu audytorium obraz sytuacji na warszawskim rynku pracy, w tym potrzeby kadrowe stołecznych pracodawców.


Z życia urzędu - 2013r.

Z życia urzędu - 2012r.

Z życia urzędu - 2011r.

Z życia urzędu - 2010r.

Z życia urzędu - 2009r.

Z życia urzędu - 2008r.

Z życia urzędu - 2007r.

Z życia urzędu - 2006r.

Z życia urzędu - 2005r.

powrót do góry

Aktualizacja: 27 czerwiec 2013 r.