Z życia Urzędu - 2006r.

III Międzynarodowe Targi Pracy - Warszawa 2006

W dniach 18 i 19 października br., w godzinach 10.00-15.00, w salach wystawienniczych na parterze Pałacu Kultury i Nauki odbyły się największe targi pracy na Mazowszu - III Międzynarodowe Targi Pracy - Warszawa 2006.
Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane z myślą o bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia mieszkańcach Warszawy oraz województwa mazowieckiego, osobach niepełnosprawnych, odchodzących ze służby żołnierzach zawodowych i ich rodzinach, a także wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej. Gościem honorowym Targów byli pracodawcy z Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele brytyjskich służb zatrudnienia.
Dzień 18 października stał się szczególną okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z 133 wystawcami krajowymi i zagranicznymi, którzy zaoferowali blisko 8.000 miejsc pracy. Zgromadzeni na Targach pracodawcy, reprezentujący różne branże, zaoferowali szerokie spektrum stanowisk - począwszy od miejsc pracy dla robotników produkcyjnych, a kończąc na ofertach dla wysoko wyspecjalizowanych pracowników i kadry kierowniczej.
19 października był "Dniem Brytyjskim", w trakcie którego prezentowali się wystawcy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pierwszego i drugiego dnia Targów goście z zagranicy prowadzili rekrutację kandydatów do pracy. Targi zgromadziły blisko 15.000 uczestników i spotkały się z szerokim zainteresowaniem mediów. Osoby poszukujące zatrudnienia, oprócz bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, miały również możliwość uzyskania informacji o warunkach życia i pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej, a także o zasadach opodatkowania w naszym kraju Polaków powracających z pracy w Wielkiej Brytanii. W programie Targów przewidziano również warsztaty "Dokumenty aplikacyjne - Pierwszy krok do zatrudnienia" prowadzone przez doradców zawodowych z Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz konferencję o metodach szkolenia na odległość z wykorzystaniem internetu - "Eduk-ON szansą dla niepełnosprawnych". Warto dodać liczne prezentacje, które znalazły się w programie imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem przybyłych osób. Są one opublikowane na oficjalnej stronie internetowej targowej.


WIELKIE OTWARCIE

W dniu 9. maja 2006r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B. Oprócz Kierownictwa Urzędu na otwarcie przybyli licznie zaproszeni goście m.in. Pan Robert Kwiatkowski - ówczesny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pan Paweł Wypych - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielki Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Panie: Teresa Sierawska oraz Grażyna Melanowicz, a także ksiądz Stefan Wysocki, który dokonał poświęcenia budynku.


TARGI KARIERY AROMEDIA

W dniach 25 - 26 kwietnia 2006 r. odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie "Targi Kariery Aromedia". W trakcie Targów przedstawiciele Urzędu Pracy m. st. Warszawy poprowadzili seminarium dla młodzieży pt.: "Co dalej po szkole?", przez co przybliżyli zgromadzonym uczestnikom usługi i instrumenty rynku pracy oraz przekazali informacje o możliwościach poszukiwania zatrudnienia w ramach sieci EURES. Według szacunków organizatora - firmy Aromedia Polska - Targi odwiedziło 6.000 osób - głównie młodzież wchodząca na rynek pracy. Stoisko wystawiennicze Urzędu cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Ponadto w czasie tego wydarzenia nasi pracownicy marketingu nawiązali liczne kontakty z pracodawcami.


TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniu 30. marca 2006r. w Białołęckim Ośrodku Sportu odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości - 2006. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Urząd Pracy m. st. Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Białołęka, Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska "EKON". Targi były zarówno miejscem spotkania pracodawców z potencjalnymi pracobiorcami, jak również odpowiedzią na potrzeby osób planujących założyć własną firmę. Integralną ich część stanowił Salon Przedsiębiorczości, w ramach którego prezentowane były instytucjonalne formy wsparcia dla osób zamierzających skorzystać z samozatrudnienia. Oprócz części targowej, organizatorzy przewidzieli cykl prezentacji wskazujących z jednej strony formy administracyjnego wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców, jak również przybliżających zasady funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Izby Skarbowej, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Osoby poszukujące zatrudnienia miały możliwość kontaktu z 70 pracodawcami, którzy zaoferowali ponad 5 tysięcy miejsc pracy. Ponadto przedsięwzięcie to zostało dobrze wypromowane. Reklama telewizyjna, zapowiedzi radiowe, akcja plakatowa w warszawskich tramwajach, urzędach, klubach pracy oraz ogłoszenia prasowe doskonale zdały egzamin. Dodatkowo osoby zainteresowane tym przedsięwzięciem miały możliwość znalezienia wszystkich niezbędnych informacji na oficjalnej stronie targowej oraz zadania zapytania e-mailowo lub telefoniczne. W efekcie intensywnej kampanii promuj ącej to wydarzenie, na Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2006 przyszło ok. 4 tysięcy osób poszukujących zatrudnienia. Organizatorzy zapewnili uczestnikom Targów dojazd bezpłatnym autobusem.


Z życia urzędu - 2013r.

Z życia urzędu - 2012r.

Z życia urzędu - 2011r.

Z życia urzędu - 2010r.

Z życia urzędu - 2009r.

Z życia urzędu - 2008r.

Z życia urzędu - 2007r.

Z życia urzędu - 2006r.

Z życia urzędu - 2005r.

powrót do góry

Aktualizacja: 06 marzec 2014 r.