Z życia Urzędu - 2005r.

II Międzynarodowe Targi Pracy - Warszawa 2005.

Pałac Kultury i NaukiPałac Kultury i Nauki

II. Międzynarodowe Targi Pracy - stoiska W dniu 12. października 2005 r., w Pałacu Kultury i Nauki odbyły się II. Międzynarodowe Targi Pracy - Warszawa 2005. Organizatorami Targów byli: Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnice Śródmieście, Ursus i Włochy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus, Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rekonwersja Kadr Sił Zbrojnych RP, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla środowiska EKON, Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych "OZON", Uniwersytet Warszawski, Urząd Pracy m. st. Warszawy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie.
Ideą Targów pozostawała niezmiennie z jednej strony promocja najdynamiczniej rozwijających się firm, z drugiej zaś - udzielanie im pomocy w pozyskiwaniu najlepszych pracowników. Były one także szczególnym miejscem konfrontacji tego, co oferuje rynek pracy z oczekiwaniami osób poszukujących zatrudnienia.
II. Międzynarodowe Targi Pracy - Warszawa 2005, podobnie jak ubiegłoroczne, adresowane były do wszystkich bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego, w tym absolwentów i osób niepełnosprawnych oraz odchodzących ze służby żołnierzy zawodowych.
zdjęcie z targów W tegorocznej edycji tej największej w kraju imprezy targowej wzięło udział ponad 130. wystawców z kraju i z zagranicy, którzy zaprezentowali ponad 7.000 miejsc pracy oraz 1.600 miejsc stażowych. Dzięki temu przedsięwzięciu wielu pracodawców mogło spotkać się z licznie przybyłymi kandydatami do pracy oraz zaoferować różnorodne stanowiska m.in. dla osób pracujących bezpośrednio przy produkcji czy robotników budowlanych, ale też pojawiły się propozycje zatrudnienia na stanowiskach związanych z szeroko pojętą administracją, obsługą klienta i marketingiem. Wśród szerokiego grona wystawców znalazły się firmy z branży handlowo - usługowej, budowlanej, teleinformatycznej, motoryzacyjnej, hotelarsko - gastronomicznej oraz produkcyjnej i logistycznej. Gościem honorowym Targów byli przedstawiciele irlandzkiego urzędu pracy FAS oraz firmy z Irlandii.
Szacunkowo targi odwiedziło ponad 10.000 osób. Osoby poszukujące pracy, oprócz bezpośredniego kontaktu z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi, miały również możliwość obejrzenia interesujących prezentacji dotyczących m.in. warunków życia i pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej (Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii) oraz uczestniczenia w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy prowadzonych przez doradców zawodowych Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

konferencja prasowauczestnicy Targów

W trakcie Targów odbyła się również konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli organizatorów: Urzędu Dzielnicy Białołęka, Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawodowej, Wydziału Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy oraz Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.
Ideą Targów była przede wszystkim promocja najbardziej przedsiębiorczych firm oraz udzielnie im pomocy w wyszukiwaniu najbardziej wartościowych pracowników.


TARGI PRACY - BIAŁOŁĘKA 2005

uczestnicy Targówuczestnicy TargówW dniu 14. kwietnia 2005 r. w Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21
w Warszawie odbyły się Targi Pracy - Białołęka 2005.
Targi odwiedziło ok. 4000 osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia - wśród nich mieszkańcy Warszawy oraz powiatu legionowskiego i nowodworskiego w tym m. in. absolwenci różnego typu szkół wchodzący na rynek pracy i bezrobotni niepełnosprawni a także byli żołnierze zawodowi oraz byli pracownicy wojska i ich rodziny.
Wszyscy uczestnicy Targów mieli okazję zapoznać się zarówno z różnorodnymi ofertami zatrudnienia (w tym także za granicą), jak i z propozycją programową warszawskich klubów pracy. Wielu z nich wzięło udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy prowadzonych przez doradców zawodowych Urzędu. Warto podkreślić, że w Targach wzięło udział 76. pracodawców z Warszawy i okolic, którzy zaoferowali osobom bezrobotnym ponad 5 000 miejsc pracy.
uczestnicy Targów uczestnicy Targów Warszawskie centrum EXPO XXI


IV Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2005.

W dniach 17-19 marca w warszawskim Centrum EXPO XXI. odbył się IV Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2005. Wśród grona wystawców w trakcie imprezy gościł również Urząd Pracy m. st. Warszawy, którego obecność cieszyła się dużym zainteresowaniem licznie przybyłej młodzieży. Młodzi ludzie mieli możliwość zapoznania się z ofertami staży oraz perspektywami pracy w Unii Europejskiej w ramach sieci EURES. Na stoisku Urzędu istniała także możliwość skorzystania z usługi poradnictwa zawodowego, z której skorzystało wielu uczestników imprezy targowej.

stoisko wystawcystoisko urzedu


Z życia urzędu - 2013r.

Z życia urzędu - 2012r.

Z życia urzędu - 2011r.

Z życia urzędu - 2010r.

Z życia urzędu - 2009r.

Z życia urzędu - 2008r.

Z życia urzędu - 2007r.

Z życia urzędu - 2006r.

Z życia urzędu - 2005r.

Aktualizacja: 07 marzec 2014 r.