Europejski Fundusz Społeczny - informacje i projekty

 • Informacja: Wszystkie instytucje zainteresowane przekazaniem informacji o realizowanych przez siebie projektach unijnych za pośrednictwem i na terenie Urzędu Pracy m. st. Warszawy proszone są o kontakt: Wioletta Pakieła, pokój 201, tel. 022 836 69 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Samodzielne wywieszanie informacji na terenie Urzędu jest zabronione. Jednocześnie instytucje promujące swoje projekty za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy są zobowiązane do aktualizowania informacji zawartych w przekazywanych materiałach informacyjnych.


 • Centralny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00, przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie. Telefon do konsultacji: 22 626 06 32/33 oraz 22 745 05 46, fax: 22 201 97 25, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Punkt działa w strukturach Centrum Projektów Europejskich na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego


 • Informacja Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projektach współfinansowanych ze środków EFS realizowanych przez inne instytucje niż Urząd Pracy m.st. Warszawy powinny złożyć dokument informację o przystąpieniu do projektu
  uwaga:wypełniony oryginalny dokument opatrzony podpisem oraz pieczątką instytucji realizującej projekt, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą.
  Nie przyjmujemy dokumentów przesłanych faksem lub za pomocą e-maila.


 • Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki.


 • Uczenie się przez całe życie.


 • Słowniczek


 • Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach POKL

Aktualizacja: 09 wrzesień 2015 r.