Program Praca z Internetu

Autorski program Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy polegający na ułatwianiu i polepszaniu dostępu do informacji o rynku pracy oraz podnoszeniu umiejętności i upowszechnieniu korzystania z nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych, tak aby ich dostępność i łatwość posługiwania się nimi, a także szybkość przekazu, stały się atutem każdego z użytkowników.

Sieć infomatów (kiosków multimedialnych) i komputerów z dostępem do internetu pozwala osobom bezrobotnym na:

 1. bezpłatne korzystanie z usługi pośrednictwa pracy z wykorzystaniem internetu,
 2. łatwy dostęp do dużej liczby ofert zatrudnienia i innych informacji z rynku pracy.

Obecnie Urząd realizuje projekt budowy systemu "kiosków multimedialnych" m.in. w stołecznych urzędach, bibliotekach dzielnicowych, klubach pracy i siedzibach organizacji pozarządowych i innych partnerów rynku pracy.

Zapraszamy

do korzystania z istniejącej już sieci infomatów i komputerów w następujących punktach:

 1. ul. Powstańców Śląskich 9 - Ośrodek Pomocy Społecznej
  Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
 2. ul. Podwale 13 - Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 3. ul. Dewajtis 5 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 4. ul. Prochowa 49 i ul. Grochowska 259a - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
 5. ul. Wrzeciono 41, Centrum Inicjatyw lokalnych Wrzeciono - Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi",
 6. ul. Piękna 3a - Fundację Bez względu na Niepogodę.
 7. ul. Powstańców Śląskich 70 - Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
 8. Stacja: Metro Ratusz-Arsenał,
 9. ul. Targowa 82 - Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi",
 10. ul. Św. Bonifacego 92/1 - Ruch Samorządowy Porozumienie Obywatelskie.
 11. ul. Przybyszewskiego 80/82 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 12. ul. Nowogrodzka 43 (Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy) - Punkt Konsultacyjny Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy
Aktualizacja: 02 luty 2015 r.