Dział Rynku Pracy

Szanowni Państwo, wszystkie informacje o usługach Urzędu Pracy m. st. Warszawy
dostępne są pod numerem infolinii 19524*

*Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjonarnej, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Dział Rynku Pracy - ul.Ciołka 10a
  imie i nazwisko pokój
Kierownik Maciej Bątkiewicz 111
Staże, bony stażowe Małgorzata Syty 218
Barbara Derlecka
Alina Cichy
Klaudia Stachera 219
Łukasz Lubryczyński
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Joanna Mielczarska 206
Refundacja ZUS dla osób do 30 roku życia, które podejmują pracę po raz pierwszy w życiu, prace interwencyjne, roboty publiczne Lidia Magnucka 206
KFS Bożenna Parol 103
Przemysław Wojciechowski
Obsługa szkoleń, bon szkoleniowy Teresa Kwiatkowska 109
Anna Lasek
Edyta Śmietańska
Monika Wojtach
Dodatki aktywizacyjne, świadczenie aktywizacyjne, bon na zasiedlenie Marzena Kania 101
Joanna Omiotek
Refundacja Kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy Dorota Andrzejewska 110
Hanna Sawicka
Eurokoordynator Marzena Łuczyńska- Maszkowska 206
Program Aktywizacja i Integracja (PAI), bon zatrudnieniowy, refundacja 50+ Kamila Kucharczyk 206
Studia podyplomowe, refundacja opieki nad dzieckiem, zwrot kosztów przejazdów i zakwaterowania Kamila Wiśniewska 206
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Wiesława Matysiak 220
Monika Pobikrowska
Aktualizacja: 07 wrzesień 2018 r.