Komórki Organizacyjne Urzędu Pracy m. st. Warszawy

 1. Dział Rejestracji i Ewidencji,
 2. Centrum Aktywizacji Zawodowej,
 3. Dział Rynku Pracy,
 4. Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych,
 5. Dział Prawny,
 6. Dział Marketingu,
 7. Dział Finansowo - Księgowy,
 8. Dział Organizacyjno - Administracyjny,
 9. Samodzielne stanowisko pracy - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 10. Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowo - płacowych,
 11. Samodzielne stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego,
 12. Samodzielne stanowisko pracy ds. bhp,
 13. Samodzielne stanowisko ds. p. poż.
Aktualizacja: 20 czerwiec 2013 r.