Analizy i statystyki

 

Sprawozdanie o rynku pracy za rok 2017, miesiąc:

styczeń 2017
luty 2017
marzec 2017
kwiecień 2017
maj 2017
czerwiec 2017
lipiec 2017
sierpień 2017
wrzesień 2017
październik 2017

Sprawozdanie o rynku pracy za rok 2016, miesiąc:

styczeń 2016
luty 2016
marzec 2016
kwiecień 2016
maj 2016
czerwiec 2016
lipiec 2016
sierpień 2016
wrzesień 2016
październik 2016
listopad 2016
grudzień 2016

Sprawozdanie o rynku pracy za rok 2015, miesiąc:

styczeń 2015
luty 2015
marzec 2015
kwiecień 2015
maj 2015
czerwiec 2015
lipiec 2015
sierpień 2015
wrzesien 2015
październik 2015
listopad 2015
grudzień 2015

Wyniki badań znajdujące się na naszych stronach mogą być wykorzystywane pod warunkiem podania źródła pochodzenia materiałów, tytułu badania, wykonawcy, autorów, adresu strony internetowej (podstawa prawna art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn.zm.).


Barometr zawodów


Zawody deficytowe i nadwyżkowe - informacja sygnalna I Półrocze 2017 r.


Zawody deficytowe i nadwyżkowe - informacja sygnalna I Półrocze 2016 r.


Zawody deficytowe i nadwyżkowe - informacja sygnalna I Półrocze 2015 r.


Informacja o Warszawskim Rynku Pracy
Raport "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy".


Badanie Opinii Pracodawców i Osób Bezrobotnych o stażach, przygotowaniu zawodowym, pracach interwencyjnych i robotach publicznych Raport z badania + Streszczenie i rekomendacje


Badanie Treści Modułowych Ogłoszeń Rekrutacyjnych Zapotrzebowanie Pracodawców na Zawody i Kwalifikacje Raport z badania + Streszczenie wyników badania


W 2007 roku na zlecenie Urzędu Pracy m.st. Warszawy zostało przygotowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych opracowanie naukowo-badawcze warszawskiego rynku pracy. Przedmiotem ekspertyzy była analiza popytu i podaży na pracę. Badanie przeprowadzono wśród warszawskich pracodawców i osób poszukujących zatrudnienia w Warszawie. Wyniki ukazały obszar branż, zawodów, kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych jakie są poszukiwane i pożądane na warszawskim rynku pracy. Wyniki


Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście stołecznym Warszawa w 2016 roku + Tabele


Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście stołecznym Warszawa w 2015 roku + Tabele


Informacja Sygnalana II pólrocze 2015 r, Zawody Deficytowe i Nadwyżkowe

Informacja Sygnalana 2015 r, Zawody Deficytowe i Nadwyżkowe


Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście stołecznym Warszawa w 2014 roku + Tabele


Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście stołecznym Warszawa w I półroczu 2014 roku + Tabele


Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010


Raporty Urządu Pracy m. st. Warszawy

Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2016 rok.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2015 rok.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2014 rok.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2013 rok.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2012 rok.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2011 rok.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2010 rok.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2009 rok.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2008 rok.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2007 rok.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2006 rok.


- - Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za I półrocze 2006 roku.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2005 rok.


- - Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za I półrocze 2005 roku.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za rok 2004


- - Warszawski Rynek Pracy w I kwartale 2004 r.


- - Warszawski Rynek Pracy w I półroczu 2004 r.


- - Raport za III kwartał 2004 r.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za rok 2003


- - Analiza Rynku Pracy za I kwartał 2003 r.


- - Raport za I półrocze 2003 r.


- - Raport za III kwartał 2003 r.


Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za rok 2002


Raport Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie za rok 2001


Raport Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie za rok 2000

Aktualizacja: 06 grudzień 2017 r.