Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

W związku z zaangażowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przyznanych w roku 2018 na wymienione, Urząd Pracy m.st. Warszawy wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie zwrotu kosztów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Do pobrania

Aktualizacja: 04 październik 2018 r.