Staż dla osób niepełnosprawnych

Staż dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu oznacza nabywanie przez stażystę umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu. Kandydaci kierowani są do organizatora po zawarciu umowy przez organizatora z urzędem pracy. Staż może trwać do od 3 do 6 miesięcy ( w przypadku osób do 30 roku życia, w okresie od 3 do 12 miesięcy) . Stażyście w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku wypłacane ze środków PFRON. Stypendium stażowe podlega waloryzacji.

Informujemy, że wnioski w sprawie organizacji stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , przyjmowane będą do dnia 14 sierpnia 2018r.

Do pobrania

Aktualizacja: 30 lipiec 2018 r.