Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Urząd Pracy m st. Warszawy informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi od dnia 1 stycznia 2018 r. na podstawie procedury uproszczonej, będzie odbywać się w oparciu o nowe przepisy i nowe druki oświadczeń.
W związku ze zmianami, od dnia 1 września 2017 r. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń, przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r.

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowiska nr 18 i 19).

Informujemy, że wydawanie numerków do stanowisk (18 i 19) obsługujących składanie i wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.

Uwaga
W przypadku problemów z wypełnianiem i drukowaniem „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na stronie https://www.praca.gov.pl, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na Zieloną Linię pod numer 19524.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Aktualizacja: 21 wrzesień 2017 r.