Prace interwencyjne

Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 13.10.2017r. wstrzymuje aż do odwołania nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, które następuje w wyniku umowy zawartej z Prezydentem m.st. Warszawy i ma na celu wsparcie pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne.

Uczestnikami prac interwencyjnych mogą być wszystkie osoby bezrobotne. Prace interwencyjne mogą trwać:

  • 6 miesięcy – obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 4 miesiące.
  • 24 miesiące - obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 7 miesięcy (dla osób bezrobotnych po 50 roku życia).

Wysokość comiesięcznej refundacji wynosi 800 zł plus składki społeczne po stronie pracodawcy od refundowanego wynagrodzenia (razem ok. 940 zł)

* wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. wynosi 2000 zł brutto.

Prace interwencyjne są dla przedsiębiorców pomocą de minimis.

Do pobrania

Wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych

Wniosek rozliczeniowy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Aktualizacja: 09 październik 2017 r.