Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, które następuje w wyniku umowy zawartej z Prezydentem m.st. Warszawy i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikami prac interwencyjnych mogą być wszystkie osoby bezrobotne. Prace interwencyjne mogą trwać:

  • 6 miesięcy – obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 3 miesiące.
  • 12 miesięcy – obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 6 miesięcy.
  • 24 miesiące - obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 6 miesięcy.

Wysokość comiesięcznej refundacji nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli 925 zł.*

* wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. wynosi 1 850 zł

Do pobrania

Wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Aktualizacja: 03 styczeń 2017 r.