Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES

EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia. Eures został powołany przez Komisję Europejską, aby wspierać mobilność pracowników na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w skład którego wchodzą państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Szwajcaria oraz Lichtenstein.

Zadania EURES:

  • pomoc osobom poszukującym pracy w krajach EOG w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy,
  • pomoc pracodawcom w znalezieniu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy można uzyskać informacje dotyczące ofert pracy za granicą, zgłoszonych w ramach sieci Eures.

Kontakt

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy przy ul.Grochowskiej 171b siecią Eures zajmują się: Ewa Truchan i Izabela Tryniszewska, tel. 22/391-13-71

Informacje

Informacje na temat EURES można uzyskać także w Internecie na stronach:
www.wup.mazowsze.pl
https://ec.europa.eu/eures
www.eures.praca.gov.pl

Oferty - Eures

OFERTY PRACY EURES

Dokumenty - Eures

CV europejskie
Informacja na temat leczenia w UE

Aktualizacja: 08 czerwiec 2017 r.