ABC pracodawców i przedsiębiorców

 • Centrum Przedsiębiorczości Smolna - szkolenia dla przedsiębiorców plakat - pdf plakat - jpg


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 13.10.2017r. wstrzymuje aż do odwołania nabory wniosków niżej wymienionych usług i instrumentów rynku pracy:

  • Przygotowanie zawodowe dorosłych
  • Staż dla osób bezrobotnych
  • Bon zatrudnieniowy
  • Bon stażowy
  • Prace interwencyjne
  • Roboty publiczne
  • Prace społecznie użyteczne
  • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  • Świadczenie aktywizacyjne
  • Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
  • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
  • Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  • Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej oraz przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej.

 • Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, iż w związku z ograniczonymi środkami finansowymi z Funduszu Pracy przeznaczonymi na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna osby niepełnosprawnej w ramach pomocy de minimis z dniem 04.10.2017r. został wstrzymany nabór w/w wniosków.
  Jednocześnie Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że wnioski o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta, w ramach pomocy de minimis nadal są przyjmowane


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że tyko do dnia 29.09.2017 r. były przyjmowane wnioski pracodawców/przedsiębiorców o zawarcie umowy o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia. Zgodnie z przepisami art. 150g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) koszty wynikające z tych umów są finansowane ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018. Uwzględniając jednak roczny okres realizacji umowy i konieczność jej pełnego rozliczenia przez pracodawców/przedsiębiorców do 15 grudnia 2018 roku, realizacja ostatnich umów nie może zaczynać się później niż 2 listopada 2017 roku.


 • Przejdź do form wsparcia dla pracodawców


 • Jeżeli jesteś zainteresowany formami wsparcia dla Pracodawców i Przedsiębiorców prosimy o kontakt z Działem Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy pod numerami telefonów 22 836 83 28, 693 397 108 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


 • Areszt Śledczy Warszawa - Białołęka zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia odpłatnego oraz nieodpłatnego osób pozbawionych wolności.


 • Areszt Śledczy Warszawa - Białołęka zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego osób pozbawionych wolności. zakład karny Białołęka


 • Areszt Śledczy Warszawa Grochów zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego osób pozbawionych wolności.
  oferta zatrudnienia skazanych (pdf), oferta zatrudnienia skazanych (doc)


 • ZUS informacja dla przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej
  Ulotka dofinansowanie ZUS
  Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą
  Ulotka ePłatnik
  ABC płatnika składek
  Ulotka PUE


 • Areszt Śledczy w Warszawie – Służewcu oraz Oddział Zewnętrzny w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.


 • Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy


 • Klasyfikacja zawodów + rozporządzenie zmieniające
  wyszukiwarka opisów zawodów


SZANOWNY PRACODAWCO !

Chcesz zatrudnić pracowników?
Szukasz wykwalifikowanej kadry?
Skorzystaj z naszych usług!!!

Urząd Pracy m.st. Warszawy jest jednostką samorządu terytorialnego świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców oraz innych partnerów rynku pracy.
Naszą misją jest promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa Klientów Urzędu, w tym udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy oraz udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników.

Polityka jakości - certyfikat

Od dnia 8 czerwca 2005 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy posiada Certyfikat spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, w zakresie realizacji zadań i usług promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany formami wsparcia dla Pracodawców i Przedsiębiorców prosimy o kontakt z Działem Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy pod numerami telefonów 22 836 83 28, 693 397 108 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami:

Aktualizacja: 29 listopad 2017 r.