Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 03 kwietnia 2018r. ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Do pobrania

Aktualizacja: 11 czerwiec 2018 r.