Osoby niepełnosprawne - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 lipca 2018 r. obsługa osób z niepełnosprawnością (Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych) odbywać się będzie w nowej placówce Urzędu Pracy m.st. Warszawy
przy ul. Młynarskiej 37a


Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 03 kwietnia 2018r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej.
Informujemy, że maksymalna wysokość środków, które będzie mógł otrzymać wnioskodawca nie może przekroczyć 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

Do pobrania

Aktualizacja: 16 lipiec 2018 r.