Osoby niepełnosprawne - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 03 kwietnia 2018r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej.
Informujemy, że maksymalna wysokość środków, które będzie mógł otrzymać wnioskodawca nie może przekroczyć 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

Do pobrania

Aktualizacja: 03 kwiecień 2018 r.