Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 03 kwietnia 2018r. ogłasza nabór wniosków w sprawie zwrotu kosztów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Informujemy, że maksymalna wysokość środków, które będzie mógł otrzymać wnioskodawca nie może przekroczyć 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

Do pobrania

Aktualizacja: 30 marzec 2018 r.