Osoby z niepełnosprawnością


 • Przewodnik – osoba z niepełnosprawnością intelektualną w urzędzie pracy
 • Dzięki współpracy z Migam.org Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
  korzysta z usługi tłumacza języka migowego.


 • Zapraszamy Państwa na bezpłatne spotkanie
  RÓWNOUPRAWNIENIE PRZEZ SAMOZATRUDNIENIE
  Własna działalność gospodarcza – marzenia i rzeczywistość
  Szczegółowe informacje


 • Informujemy, iż na dzień dzisiejszy Urząd Pracy m. st. Warszawy nie posiada jeszcze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w roku 2018 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  Informacja o otrzymaniu takich środków oraz dokumenty dotyczące aplikowania o wybrane instrumenty rynku pracy, finansowane ze środków PFRON, zostaną opublikowane po przyznaniu środków na konkretne zadanie na rok 2018.
  Znajdujące się obecnie dokumenty z roku 2017 są wyłącznie materiałami przykładowymi, które mogą być pomoce
  w przygotowaniu się do aplikowania o środki w roku 2018.


 • Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Chcesz pracować w Urzędzie m.st. Warszawy? Zapraszamy do Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami: www.wazon.org.pl + ulotka


 • Projekt "Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób
  z niepełnosprawnościami"


Zwrot nadpłaty podatku od stypendiów –– zmiana przepisów.:

W związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów pobieranych przez osoby bezrobotne, stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. Osoby które w 2016 r. otrzymały stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy mogą wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. W załączniku do pobrania znajduje się informacja szczegółowa dotycząca zmiany przepisów i wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego załącznik

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864)

Aktualizacja: 23 marzec 2018 r.