Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia

Są to dokumenty wymagane od osób rejestrujących się jako poszukujące pracy  oraz dodatkowo formularz U2, tj. zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych, które wystawia instytucja właściwa danego państwa.

Aktualizacja: 24 czerwiec 2016 r.