Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

  • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
  • dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkoleń;
  • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień;
  • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument osoba rejestrująca się jako poszukująca pracy posiada;
  • dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności (jeśli takie posiada).
Aktualizacja: 13 czerwiec 2013 r.