Podjęcie pracy / Rezygnacja z rejestracji

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2018r. poz. 1265, z późn. zm. bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Zawiadomienie o podjęciu zatrudnienia można przesłać:

 • faksem,
 • pocztą,
 • e-mailem skan wypełnionego oświadczenia
 • poprzez platformę usług administracji publicznej dostępną na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy - praca.gov.pl (podpisane podpisem kwalifikowanym lub potwierdzone profilem zaufanym)

Nasz adres:

 • ul. Grochowska 171 B, 04 - 111 Warszawa,
  fax 813-20-32,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ul. Ciołka 10 A, 01 - 402 Warszawa,
  fax 837-33-40,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ul. Młynarska 37a, 01-175 Warszawa,
  fax 837-33-40,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczenie - rezygnacja z rejestracji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.; Dz. U. z 2018r. poz. 1265, z późn. zm.)

Aktualizacja: 03 grudzień 2018 r.