Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Informujemy, że środki PFRON przyznane na realizację tego zadania w roku 2017 zostały zaangażowane

Do pobrania

Aktualizacja: 12 czerwiec 2017 r.