Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Informujemy, że w związku ze zmianami budżetu wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków o sfinansowanie wymienionego zadania.

Do pobrania

Aktualizacja: 20 lipiec 2017 r.