Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 lipca 2018 r. obsługa osób z niepełnosprawnością (Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych) odbywać się będzie w nowej placówce Urzędu Pracy m.st. Warszawy
przy ul. Młynarskiej 37a


Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 03 kwietnia 2018r. ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Do pobrania

Aktualizacja: 16 lipiec 2018 r.