Osoby niepełnosprawne - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje i materiały dotyczące przyznawania osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Informujemy, że w dniu 1 marca 2017 roku na podstawie Zarządzenia nr 21/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy wprowadzone zostały zasady przyznania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej.

W dniu 16 marca 2017 r. RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, w uchwale nr XLV/1102/2017 w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznała środki na realizację wymienionego zadania.

Do pobrania

Aktualizacja: 20 kwiecień 2017 r.