Osoby niepełnosprawne - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje i materiały dotyczące przyznawania osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Informujemy, że w dniu 1 marca 2017 roku na podstawie Zarządzenia nr 21/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy wprowadzone zostały zasady przyznania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej.

Informujemy, że wnioski które wpłyną do Urzędu Pracy m. st. Warszawy przed podjęciem decyzji przez Radę m. st. Warszawy o podziale środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej na rok 2017, pozostaną bez rozpatrzenia i nie będą rozpatrzone w terminie późniejszym.

Rozpatrywane będą wnioski złożone po decyzji Rady m. st. Warszawy o podziale środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej na rok 2017.

Informacje o terminach i uchwałach Rady m. st. Warszawy dostępne są pod adresem internetowym:

www.radawarszawy.um.warszawa.pl

Do pobrania

Aktualizacja: 07 marzec 2017 r.