Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Informujemy, że w dniu 1 marca 2017 roku na podstawie Zarządzenia nr 22/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy wprowadzone zostały zasady przyznania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Informujemy, że wnioski które wpłyną do Urzędu Pracy m. st. Warszawy przed podjęciem decyzji przez Radę m. st. Warszawy o podziale środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej na rok 2017, pozostaną bez rozpatrzenia i nie będą rozpatrzone w terminie późniejszym.

Rozpatrywane będą wnioski złożone po decyzji Rady m. st. Warszawy o podziale środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej na rok 2017.

Informacje o terminach i uchwałach Rady m. st. Warszawy dostępne są pod adresem internetowym:

www.radawarszawy.um.warszawa.pl

Do pobrania

Aktualizacja: 07 marzec 2017 r.