Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Informujemy, że do dnia dzisiejszego Urząd Pracy m. st. Warszawy nie dysponuje środkami PFRON na realizacje wymienionego zadania w roku 2017.

Do pobrania

Aktualizacja: 13 styczeń 2017 r.