Osoby niepełnosprawne - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje i materiały dotyczące przyznawania osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Informujemy, że w chwili obecnej Urząd Pracy m.st. Warszawy nie dysponuje środkami PFRON na realizacje wymienionego zadania w roku 2017.

Do pobrania

Aktualizacja: 13 styczeń 2017 r.