Giełdy i targi pracy

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Auchan Warszawa Ursynów zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 15 listopada 2018 r. na stanowiska: Kasjer/ka, Pracownik/ca hali dział spożywczy i przemysłowy, Piekarz/Cukiernik

Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Auchan Warszawa Ursynów zapraszają Państwa na giełdę pracy w dniu 15 listopada 2018 r. na stanowiska: Kasjer/Sprzedawca, Magazynier


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy - to bezpłatna usługa polegająca na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz udzielaniu pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Do szczególnych form prowadzenia pośrednictwa pracy należą giełdy i targi pracy.

Giełdy pracy

Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba bezpośredniego spotkania pracodawcy lub kilku pracodawców z większą grupą osób poszukujących pracy, w jednym lub w kilku zawodach. Dzięki takiej formie pośrednictwa pracy i stworzonej możliwości bezpośrednich rozmów pomiędzy pracodawcami i potencjalnymi kandydatami istnieje szansa na szybkie znalezienie odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy.

Targi pracy

Targi pracy to przedsięwzięcia, które stanowią możliwość przekazania informacji o dużej liczbie wolnych miejsc zatrudnienia. W targach biorą udział pracodawcy, organizacje szkolące, urzędy pracy, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy i inni partnerzy rynku pracy. Dzięki promocji i reklamie informacje o targach pracy docierają do wielu osób poszukujących pracy. Jest to doskonała okazja do spotkania wielu pracodawców z liczną grupą osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia oraz doskonałą płaszczyzną do promocji usług świadczonych przez urząd pracy i inne organizacje biorące udział w tym przedsięwzięciu.

Aktualizacja: 09 listopad 2018 r.