Bon stażowy

Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 03.01.2018 r. wznawia nabór wniosków
o przyznanie bonu stażowego.

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u wskazanego przez bezrobotnego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, urząd wypłaca premię w wysokości 1500 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego urząd finansuje m.in.: koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie bonu stażowego

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o wypłatę premii dla pracodawcy

Aktualizacja: 03 styczeń 2018 r.