Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach

Wyniki oceny wniosków

Protokół z dnia 16.03.2018 r. - dotyczy wniosków złożonych w terminie 01-16.02.2018 r.

Wnioski zaopiniowane pozytywnie pod względem formalno-prawnym
Wnioski zaopiniowane negatywnie pod względem formalno-prawnym
Wnioski zaopiniowane pozytywnie pod względem merytorycznym
Wnioski zaopiniowane negatywnie pod względem merytorycznym
Wnioski skierowane do uzupełnienia braków formalnych

Aktualizacja: 16 marzec 2018 r.