Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach

Wyniki oceny wniosków

Protokół z dnia 21.07.2017 r. - dotyczy wniosków złożonych w terminie 12-19.06.2017 r.

Wnioski zaopiniowane pozytywnie pod względem formalno-prawnym
Wnioski zaopiniowane negatywnie pod względem formalno-prawnym
Wnioski zaopiniowane pozytywnie pod względem merytorycznym
Wnioski zaopiniowane negatywnie pod względem merytorycznym
Wnioski skierowane do uzupełnienia braków formalnych

Aktualizacja: 24 lipiec 2017 r.