ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

 Zapraszamy do zapoznania sie z informacjami:

Przewodnik – osoba z niepełnosprawnością intelektualną w urzędzie pracy

Broszura informacyjna dla bezrobotnych i poszukujących pracy


Komunikat dla byłych pracowników firmy "Bezpieczny List" Sp. z o.o. w Chlebni


Dla bezrobotnych

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że pozyskał środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Jesteś osobą bezrobotną powyżej 45 roku życia lub osobą długotrwale bezrobotną ?
Chcesz znaleźć pracę, przeszkolić się?
W ramach programów przewidziane jest min. zorganizowanie staży, prac interwencyjnych i dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia.
Bądź aktywny, znajdź zatrudnienie, skorzystaj z możliwość, które daje Ci Urząd.
Proponujemy też możliwość przeszkolenia zgodnie z potrzebami pracodawcy
Zapraszamy osoby bezrobotne długotrwale lub powyżej 45 roku życia do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie: www.up.warszawa.pl lub do kontaktu z pośrednikiem pracy.


Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. - informacja dla cudzoziemców


Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim


Aktualizacja: 28 sierpień 2018 r.