Fair Play - warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Urząd Pracy m. st. Warszawy podpisał porozumienie z Industry Personnel Services na mocy, którego w ramach projektu "Fair Play - warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" współfinansowanego ze środków europejskich proponuje swoim klientom dodatkowy instrument aktywizacyjny – formy wsparcia społecznego i zawodowego dla osób posiadających trudności w znalezieniu zatrudnienia.
Materiały informacyjne do pobrania:

Aktualizacja: 27 sierpień 2018 r.