PROGRAM: AKTYWNI 50+ Bądź aktywnym kandydatem na rynku pracy. Znajdź zatrudnienie!

Zapraszamy do programu osoby bezrobotne, które ukończyły 50 lat i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy

W ramach programu oferujemy:

  • pośrednictwo pracy,
  • doradztwo zawodowe
  • wsparcie w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem usług i instrumentów rynku pracy.

Skontaktuj się z doradcą zawodowym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10a pok. 207, 210, 211 / ul. Grochowska 171b pok. 114, 115

Pobierz plakat informujący o projekcie.

Pobierz ulotkę i przekaż ją przyszłemu pracodawcy.

Podsumowanie programu AKTYWNI 50+

Recepta na pracę - PROGRAM AKTYWNI 50+

Aktualizacja: 23 czerwiec 2017 r.