przejdź do strony głownej Urzędu Pracy w Warszawie

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY

pola oznaczone (*) są wymagane

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACODAWCY KRAJOWEGO
Adres pracodawcy:Osoba wskazana przez pracodawcę do kontaktów w sprawie realizacji oferty pracy:


Czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej?
Czy pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy?
Czy oferta jest w tym samym czasie zgłoszona do innego PUP PUP-Powiatowy Urząd Pracy na terenie kraju?
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO MIEJSCA PRACYMiejsce /adres/ wykonywania pracy(*)
Rodzaj umowy (*)
Czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej ?III. OCZEKIWANIA PRACODAWCY

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy
Szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG


(oferta zostanie, także upowszechniona wśród klientów Senioralnego Biura Karier)


Czy kandydat musi znać język polski (w stopniu przynajmniej komunikatywnym) ?

IV. POSTEPOWANIE Z OFERTĄ PRACY

Adres rekrutacji:

Preferowana forma kontaktu kandydatów z pracodawcą (*)

Częstotliwość kontaktów Urzędu z pracodawcą i preferowana forma kontaktów (*)
Czy pracodawca wyraża zgodę na upublicznienie informacji umożliwiających jego identyfikację?


Zasięg upowszechnienia oferty pracy


Wyślij kopię na adres inny niż podany w formularzu
Kandydat skierowany na rozmowę przez Urząd Pracy m. st. Warszawy, NIE JEST ZOBOWIĄZNY do wysłania pracodawcy swojego CV przed umówionym spotkaniem.

Przed wysłaniem formularza proszę sprawdzić poprawność wpisanych danych.