Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

  • Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że w związku z wykorzystaniem środków przeznaczonych na rok 2018, nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis zostaje wstrzymany z dniem 20.08.2018r.


  • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie 03.09.2018 r. – 07.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Poddziałanie 1.1.1
szczegółowe informacje